Brandweer, politie en ambulance gaan beter samenwerken met de incidentsbestrijders van ProRail om op die manier het treinverkeer sneller op gang te krijgen als er een ongeluk is gebeurd. Het is de bedoeling dat voor 1 januari 2020 een convenant wordt ondertekend door ProRail, de Nationale Politie en de directeuren van de 25 veiligheidsheidsregio's.

De overeenkomst komt voort uit de werkwijze in de regio's waar de Hogesnelheidslijn (HSL) en de Betuwelijn lopen. Daar wordt al jarenlang intensief samengewerkt door de verschillende hulpdiensten.

Het heeft er volgens Anton Slofstra, brandweercommandant bij de veiligheidsregio Gelderland-Midden, voor gezorgd dat de Betuwelijn "het veiligste stuk spoor in Nederland" is.

Het is niet zo dat in andere regio's in Nederland de verschillende hulpdiensten en ProRail helemaal niet samenwerken, maar de samenwerking kan beter, zegt Slofstra.

"We zijn een uniforme werkwijze aan het opstellen, die wordt aangeleerd aan alle mensen die worden opgeleid, maar ook aan de zittende hulpverleners. Zo gaan alle hulpverleners uiteindelijk op dezelfde wijze handelen", aldus Slofstra.

Overeenkomst zorgt ook voor veiligheid van hulpverleners

Een voorbeeld uit de praktijk laat zien dat een betere samenwerking en communicatie tussen hulpdiensten en ProRail veiliger is voor hulpverleners.

Toen in het Noord-Hollandse Santpoort in november 2015 een boom op het spoor viel, wilde de brandweer de boom snel weghalen. Door miscommunicatie bleek echter dat op de bovenleiding - die niet meer vastzat - nog stroom stond, waardoor twee brandweerlieden bijna werden geraakt door de slingerende stroomkabel.

"Ze hadden beter kunnen wachten op de incidentenbestrijdingsdienst van ProRail. Er was op dat moment geen direct gevaar, dus de brandweer had de boom prima kunnen laten liggen", zei Henny Kennedy, regiomanager van de incidentenbestrijding bij ProRail, dinsdag op een congres in Arnhem.

Dat soort onveilige situaties moeten met het nog te ondertekenen convenant zoveel mogelijk worden voorkomen. "De rolverdeling tussen hulpdiensten en 'spoorse partijen' moet goed worden afgesproken", zegt Slofstra.

'Door samenwerking spoorincidenten ook sneller oplossen'

Uiteindelijk moeten die goede afspraken er ook voor zorgen dat spoorincidenten sneller worden opgelost, zegt Marcel van Brussel, projectmanager bij ProRail.

"Dat is een neveneffect van een betere samenwerking. Uiteraard is dat positief, want als een stremming op het spoor langer duurt, dan bezorgt dat de BV Nederland extra overlast."