De NHL Stenden Hogeschool geeft geen Nederlandse diploma's meer uit in Qatar. Aanleiding voor het besluit is een rapport dat de Onderwijsinspectie vrijdag hierover publiceerde.

De inspectie stelt daarin dat er "onvoldoende waarborgen" zijn bij het toekennen van diploma's aan studenten van deze Stenden University Qatar.

Tientallen studenten ontvingen zo'n diploma. "Er leven twijfels over de borging van de kwaliteit van het onderwijs in Qatar en de betrouwbaarheid van de studieresultaten", schrijft de inspectie.

De school zegt "te kiezen voor een nieuwe aanpak" van het onderwijs in het Arabische emiraat en daar geen Nederlandse diploma's meer uit te geven. "Van ons mag er namelijk geen twijfel bestaan over kwaliteit en eindniveau van ons onderwijs. Vanzelfsprekend raakt ons dit zeer", zegt bestuursvoorzitter Erica Schaper.

Hogeschool heeft 280 studenten in Qatar

NHL Stenden Hogeschool is in 2018 ontstaan uit een fusie tussen NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. De school heeft ruim 24.000 studenten, waarvan 280 in Qatar, 2.200 medewerkers en 12 vestigingen in binnen- en buitenland.

De misstanden zijn voor minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs reden de regels voor onderwijsvestigingen in het buitenland aan te scherpen.

Vooral over de regel dat het genoeg is voor een Nederlands diploma om een kwart van de opleiding in Nederland te volgen - een regel die Stenden tot het uiterste en verder nog oprekte - heeft de minister haar twijfels. Ze neigt ernaar die helemaal af te schaffen, schrijft ze aan de Tweede Kamer.