Criminele motorbendes laten zich steeds minder in het openbaar zien, staat in een jaarlijkse voortgangsrapportage. De ledenaantallen blijven echter toenemen, net als het aantal supportclubs en nieuwe clubs.

In het rapport over de zogenoemde Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) staat dat de stevige aanpak zijn vruchten afwerpt. Motorbendes vormen minder een onderdeel van het straatbeeld.

Ook het aantal incidenten waar de motorclubs bij betrokken zijn, is afgenomen. Daar staat tegenover dat de ledenaantallen van de motorbendes zijn toegenomen. In 2017 waren dat er 1.980. Vorig jaar waren dit er nog 2.130.

Volgens het rapport komt dat vooral door de relatief nieuwe club Caloh Wagoh met zo'n honderd nieuwe leden. "Maar ook Kings Syndicate en de kleinere clubs Crypto en Barowette passen in deze trend", aldus het rapport.

Aantal supportclubs blijft stijgen

De clubs zouden geen streng toelatingsbeleid hebben, waardoor aspirant-leden zich makkelijk kunnen aansluiten. Ook zet de groei van zogenoemde broederschappen en supportclubs door.

Supportclubs en broederschappen bestaan uit mannen die graag lid willen worden van een motorclub. Ook hier zijn de eisen voor toelating minder streng.

Openbaar Ministerie tevreden over aanpak

Het Openbaar Ministerie (OM) is echter tevreden over de aanpak. Het opleggen van civiele verboden bewijst dat het om criminele organisaties gaat, die geweld en wetteloosheid verheerlijken en een gevaar vormen voor de openbare orde.

Veel van deze verboden zijn nog niet onherroepelijk en deskundigen stellen dat motorbendes makkelijk een nieuwe club kunnen oprichten zoals Satudarah al heeft gedaan.