Omwonenden van Schiphol worden regelmatig blootgesteld aan verhoogde concentraties ultrafijnstof, die in de lucht terechtkomen door vliegtuigen en auto's. Vooral kinderen met luchtwegaandoeningen ondervinden gevolgen wanneer ze de deeltjes ultrafijnstof inademen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Als de wind ongunstig staat, verergeren klachten als kortademigheid en piepende ademhaling. Kinderen gebruiken dan meer medicijnen. Beide vormen van vervoer - zowel luchtvaart als wegverkeer - leiden tot dezelfde effecten op de gezondheid, volgens het RIVM.

Ook bij kinderen zonder aandoening en gezonde volwassenen zijn in het onderzoek "kortdurende verminderingen in de longfunctie" gemeten bij een tijdelijke hoge blootstelling aan ultrafijnstof.

Gemiddeld genomen zijn deze veranderingen klein en hoeven ze niet tot gezondheidsklachten te leiden.

In 2021 nieuw onderzoek over gezondheidseffecten ultrafijnstof

Volgens het RIVM zegt het onderzoek niets over de mogelijke gezondheidseffecten van ultrafijnstof over een lange periode. Daar wordt naar gekeken in een nieuw onderzoek dat in 2021 klaar moet zijn.

Schiphol werkt aan een actieplan om de uitstoot van ultrafijnstof te reduceren. Eind 2019 moet dat plan in werking zijn getreden. Er zal onder meer naar brandstofbesparing en het gebruik van schonere brandstoffen worden gekeken.

Hoe dodelijk is fijnstof en waar bestaat het uit?
90
Hoe dodelijk is fijnstof en waar bestaat het uit?