Fabrikanten en verkopers van stoffen die mensen gebruiken om een eind aan hun leven te maken, gaan die niet meer aan particulieren leveren. Dat hebben ze afgesproken met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Fabrikanten, groothandelaars, winkeliers, webshops en 113 Zelfmoordpreventie hebben een gedragscode opgesteld waarin ze daarnaast vastleggen hoe ze omgaan met middelen waarvan mensen met een doodswens zich bedienen, aldus de minister.

Ze gaan de verkoop van deze stoffen in de gaten houden. Die informatie delen ze onderling, om zo indien nodig in te kunnen ingrijpen. Ze houden de namen van de middelen zoveel mogelijk geheim, om mensen niet op ideeën te brengen.

De minister kwam in actie toen vorig jaar bleek dat informatie over een 'zelfmoordpoeder' rondging onder mensen die zelf over hun levenseinde willen beschikken.

Het ging om een gemakkelijk verkrijgbaar conserveringsmiddel dat voor dat doel geschikt zou zijn. Onder meer Coöperatie Laatste Wil wees haar achterban de weg naar dit middel, wat de coöperatie op een strafrechtelijk onderzoek kwam te staan.

'Hulpverleners klopten vaker aan bij kenniscentrum'

Mensen lijken het afgelopen jaar wel vaker naar bekende 'zelfmoordmiddelen' te hebben gegrepen. Hulpverleners klopten een kleine twintig keer aan bij het kenniscentrum voor vergiftigingen met een patiënt die zo'n middel opzettelijk had ingenomen.

Eerder gebeurde dat maar een enkele keer per jaar. Van de patiënten overleefde overigens het merendeel.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.