Het leeuwendeel van de Nederlanders die zich in Syrië en Irak hebben aangesloten bij jihadistische strijdgroepen houdt de Nederlandse nationaliteit. Slechts van een enkeling kan die worden afgenomen, verwacht minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Er zijn nog 130 van deze zogenoemde uitreizigers in Syrië, schat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Het kabinet brengt op het ogenblik in kaart of het mogelijk is hun Nederlanderschap in te trekken, om te voorkomen dat IS'ers of andere extremisten met kwade bedoelingen terugkeren naar Nederland.

Het onderzoek is nog in volle gang, maar er is volgens Grapperhaus al wel duidelijk dat de meesten hun Nederlandse nationaliteit behouden.

Het merendeel van de uitreizigers heeft geen dubbel paspoort en zou stateloos worden als het Nederlanderschap wordt afgenomen.

Over degenen die wél een ander paspoort achter de hand hebben is er soms te weinig informatie om zo'n zware maatregel te rechtvaardigen, aldus de minister.