De politie in Limburg heeft drie medewerkers op non-actief gesteld vanwege plichtsverzuim. De drie medewerkers zouden onprofessioneel gedrag hebben getoond tegen leiding, medewerkers en organisatie, meldt de politie dinsdag. In april werden ook al medewerkers van de politie Limburg wegens plichtsverzuim op non-actief gesteld.

Om wie het gaat maakt de politie nog niet bekend. Wel is bekend dat de drie politiemedewerkers werkzaam waren voor het basisteam Horst/Peel en Maas.

Vorige maand werden al vier medewerkers van hetzelfde korps buiten functie gesteld. Ook toen was plichtsverzuim de aanleiding. Tegen hen werd een intern disciplinair onderzoek ingesteld. De op dinsdag genomen maatregelen zijn genomen naar aanleiding van resultaten uit dit disciplinair onderzoek.

Het disciplinair onderzoek naar de in totaal zeven politiemedewerkers loopt nog wel door. "De zeven is de toegang tot de politiegebouwen en -systemen ontzegd gedurende de duur van het onderzoek", schrijft het korps. Ook hebben de politiemedewerkers hun geweldsmiddelen moeten inleveren.

Er is nog geen strafrechtelijk onderzoek gaande naar de zeven medewerkers. Wel vindt er naast het interne disciplinaire onderzoek een oriënterend onderzoek plaats door medewerkers van de Rijksrecherche. Dit onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie.