Het schooladvies van leraren blijft leidend voor groep 8-leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een voorstel hierover van minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs.

Sinds het schooljaar 2014-2015 is het advies van de leraar leidend. Pas daarop volgt de eindtoets. Aan de hand van de toetsresultaten kan de leraar besluiten om een schooladvies eventueel naar boven bij te stellen.

Uit een peiling onder 2.500 leraren van groep 7 en 8 blijkt dat er veel steun is voor de huidige volgorde. Slechts een kwart van de ondervraagden verkiest de eindtoets boven het schooladvies van de leraren.

Slob geeft aan vertrouwen te hebben in het oordeel van de leraar. "Op deze manier wordt het schooladvies bepaald op basis van een breed beeld van de ontwikkeling van het kind." Ook hoopt de minister hiermee te voorkomen dat de druk om goed te presteren op de eindtoets niet verder toeneemt.

Slob wil eindtoets eerder laten afnemen

De minister wil verder de eindtoets voortaan kort na het uitbrengen van het lerarenadvies afnemen. Hiermee streeft hij naar een gelijkere behandeling van de groep 8-leerlingen. Volgens Slob profiteren vooral kinderen van hogeropgeleide ouders van extra toetstraining.

Slob wil basisscholen verplichten tussen 15 april en 1 mei met hun definitieve adviezen te komen, zodat leerlingen zich direct voor de juiste school kunnen inschrijven en niet buiten de boot vallen als hun advies later in het schooljaar wordt bijgesteld.

Het voorstel over de eindtoets moet nog behandeld worden in de Tweede Kamer.