Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam zocht zelf contact met verschillende media, waardoor een groot deel van het kritische rapport van de Inspectie van het Onderwijs al openbaar is. Dat stelde de advocaat van de inspectie tijdens een kort geding in de rechtbank in Den Haag.

Het kort geding was door het bestuur van de school aangespannen, omdat het uitbrengen van het rapport grote gevolgen zou hebben voor de school.

"Aan het oordeel van een toezichthouder wordt groot gezag toegekend", stelt Wouter Pors, advocaat van de islamitische middelbare school. "Dat is uiteraard ook de bedoeling van de toezichthouder, maar dan moet dat oordeel wel kloppen en rechtmatig zijn."

De advocaat van de inspectie bracht daar tegenin dat voordat het rapport door de inspectie was gepubliceerd, de school al verschillende media het rapport heeft laten lezen. Ook heeft de school een persconferentie gegeven, waar werd gesproken over de inhoud van het rapport.

"Ja, dat is inderdaad zo", erkende de advocaat van de school. "Maar straks staat het rapport op de website van de inspectie, zonder dat de lezer meteen ziet dat de inhoud onrechtmatig is."

Advocaat Pors dinsdag tijdens een persconferentie over het inspectierapport. (Foto: Pro Shots)

Rapport volgt na ophef om salafisme

Het rapport van de onderwijsinspectie volgde nadat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) concludeerde dat op de school mensen werkten die de helft van de lestijd wilden besteden aan de salafistische geloofsleer.

In het rapport staat dat het schoolbestuur zou "flirten" met "omstreden contacten". Maar volgens Pors is dat geen wettelijk criterium en daar zou de inspectie dus geen oordeel over mogen vellen. "Wat wordt bedoeld met contacten? Wat wordt bedoeld met omstreden en wat wordt bedoeld met flirten? Dat heeft allemaal geen juridische grondslag."

De directeur van de school, Söner Atasoy, voegde daar nog aan toe dat er inderdaad op enig moment een omstreden prediker uit het Verenigd Koninkrijk voor de deur van de school stond.

Volgens Atasoy waren er op dat moment geen leerlingen aanwezig en is de prediker binnengelaten, omdat "iedereen welkom is. De veiligheid van de leerlingen is ook nooit in het geding geweest en er zijn geen aanwijzingen dat leerlingen in contact zijn gekomen met waarden die in strijd zijn met basisprincipes van de rechtsstaat", aldus Pors.

Inspectie: 'School heeft niet gereageerd op inhoud rapport'

Op de inhoud van het rapport had het schoolbestuur kunnen en mogen reageren, stelt de inspectie, maar doordat dat niet gebeurde, kan aan de inhoud van het rapport niets meer veranderd worden. Pors stelt dat de termijn om te reageren te kort was.

De rechter doet op donderdag 11 juli schriftelijk uitspraak over of het inspectierapport wel of niet gepubliceerd mag worden.