De onderwijsinspectie heeft donderdag een kritisch rapport over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam gepubliceerd. Er is sprake van financieel wanbeheer en het burgerschapsonderwijs is niet op orde, staat in het rapport. Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) wil het huidige bestuur van de school wegsturen, maar de onderwijsinstelling weigert dat.

  • Inspectie publiceerde kritisch rapport over Cornelius Haga Lyceum, na oordeel van de rechter
  • De school vond dat de inspectie daarover niet mag oordelen, maar de rechter gaat daar niet in mee
  • Onderwijsminister Arie Slob wil het huidige bestuur van de school wegsturen

"Het bestuur neemt geen afstand van personen met een omstreden reputatie. Er is sprake van financieel wanbeheer, relaties met externe partijen worden geschaad en het burgerschapsonderwijs is onvoldoende", schrijft de onderwijsinspectie.

De toezichthouder heeft er geen vertrouwen in dat het huidige bestuur deze punten kan verbeteren. Slob heeft het bestuur van het Haga Lyceum daarom gevraagd op te stappen, maar daar geeft de schoolleiding geen gehoor aan.

Het rapport van de toezichthouder verscheen nadat de rechter hier toestemming voor gaf. De Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waar de islamitische middelbare school onder valt, had een kort geding aangespannen om dit te voorkomen.

Volgens het Haga Lyceum mag de onderwijsinspectie alleen kijken naar het leerplan van de school, maar de rechter oordeelde dat de inspectie van een school mag verwachten dat het burgerschap en sociale integratie bevordert. De "basiswaarden als gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid" moeten worden bevorderd, zo valt te lezen in de uitspraak.

Slob: 'Ik kan niet anders dan ingrijpen'

Slob zegt in een reactie dat het huidige bestuur te weinig aandacht aan burgerschapsonderwijs geeft en dat er sprake is van financieel wanbeheer.

"Ik kan geen andere conclusie trekken dan dat er bij deze school echt ingegrepen moet worden en dat de verantwoordelijke bestuurders vertrekken", aldus de bewindsman. Een nieuw bestuur moet vervolgens wel het vertrouwen krijgen om de veranderingen uit te voeren.

In dat geval, kunnen de leerlingen van de middelbare school komend schooljaar gewoon naar school.

Nu het Haga Lyceum-bestuur niet luistert naar Slob, zal de bewindsman uiteindelijk de financiering vanuit het rijk stopzetten. In dat geval lijkt het onwaarschijnlijk dat de school nog verder kan bestaan.

De onderwijsinstelling kan kiezen voor financiering vanuit het buitenland, maar daar zijn strenge regels aan verbonden. "Scholen die privaat worden gefinancierd, moeten net zo goed voldoen aan onze wet- en regelgeving. Daar ziet de inspectie ook op toe", zegt Slob.

AIVD kreeg 'ernstige signalen' dat er iets mis was

De onderwijsinspectie deed zoals bij iedere nieuwe school onderzoek naar het Haga Lyceum.

De toezichthouder kreeg vervolgens van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) ernstige signalen over het bestuur en de school. Die signalen hadden vooral te maken met de bevordering van burgerschap en het bestuurlijk en financieel handelen van het bestuur.

De AIVD concludeerde verder dat er op de school mensen werken die de helft van de lestijd willen besteden aan de salafistische geloofsleer. Er is geen bewijs dat het Haga Lyceum streeft naar salafistisch onderwijs.

Op basis van die bevindingen is de onderwijsinspectie verder gaan graven. Dat leidde uiteindelijk tot het kritische rapport.

Directeur Haga Lyceum wijst kritiek van de hand

Söner Atasoy, directeur-bestuurder van het Cornelius Haga Lyceum noemt het vonnis van de voorzieningenrechter over het inspectierapport een "slappe uitspraak". Ook de aanwijzing van minister Slob om het bestuur weg te krijgen, maakt geen indruk op hem. "Dit is geen nieuws voor ons, de overheid roept al een tijdje dat het bestuur moet opstappen."

Atasoy ziet geen enkele reden gehoor te geven aan de oproep van de minister en voelt zich naar eigen zeggen gesteund door het personeel, ouders en de leerlingen.

De schooldirecteur vindt dat de rechter niet goed heeft gekeken naar de feiten en gaat in hoger beroep. "Wij hebben alles op orde." Hij zegt dat er bij zijn achterban het gevoel heerst dat de rechter is beïnvloed. "We hadden een goed conceptrapport. Na het ambtsbericht van de AIVD werd gekeken naar mogelijkheden om de school te sluiten. Wat is daarvoor nodig? Een slecht rapport."