Ouders van leerlingen in het basisonderwijs zijn steeds moeilijker enthousiast te maken voor het begeleiden van schoolreisjes, helpen bij schoolfeestjes en andere activiteiten. Meer dan de helft van de leraren schrapt om die reden regelmatig extra projecten of activiteiten, blijkt uit een woensdag verschenen onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies en onderwijsvakblad Didactief.

Voor het onderzoek zijn vijfhonderd leerkrachten in het basisonderwijs ondervraagd.

Twee derde van de docenten (66 procent) laat weten dat het de afgelopen vijf jaar moeilijker is geworden om ouders te vinden voor het verrichten van hand-en-spandiensten.

Ruim de helft van de leerkrachten (54 procent) zegt dat daarom weleens projecten, schoolreisjes of andere activiteiten moeten worden geschrapt.

Ouders bemoeien zich steeds meer met de lessen

Aan de andere kant zijn ouders zich wel meer gaan bezighouden met de wijze waarop de docenten hun kinderen begeleiden.

Volgens 52 procent van de leerkrachten houden ouders zich hier intensief mee bezig. Zo vragen ze bijvoorbeeld tussentijdse gesprekken met de leerkracht aan en sturen ze e-mails met vragen.

Het basisonderwijs kampt met grote lerarentekorten. De docenten staakten het afgelopen jaar om aandacht te vragen voor de hoogte van de salarissen, de hoge werkdruk en het ziekteverzuim.