68 van de 77 leerlingen van het Calvijn College in Amsterdam Nieuw-West moeten een deel van hun schoolexamen inhalen voordat de definitieve examenuitslag kan worden bepaald, maakt de onderwijsinspectie dinsdag bekend.

Uit onderzoek van de onderwijsinspectie is gebleken dat de leerlingen één of meerdere toetsen van het schoolexamen niet hebben gemaakt of dat de cijfers niet stonden geregistreerd.

De 68 leerlingen van het vmbo-kader moeten in totaal 180 toetsen inhalen. Dat betekent in de meeste gevallen één of twee toetsen per leerling, en in enkele gevallen meerdere toetsen.

Ook wordt het centraal examen van deze leerlingen opnieuw nagekeken. De negen leerlingen die geen toetsen hoeven in te halen, moeten daardoor nog een paar dagen wachten op de uitslag van het eindexamen.

De school heeft de betreffende leerlingen dinsdag geïnformeerd over de stand van zaken. Zij horen zo snel mogelijk hoe ze de ontbrekende toetsen kunnen inhalen. Als de leerlingen deze hebben afgerond, kan de examenuitslag worden vastgesteld.

Nog vijftien leerlingen moeten toetsen inhalen

Bij een andere afdeling van het Calvijn College, de basisberoepsgerichte leerweg, moeten vijftien leerlingen één of twee toetsen inhalen. Dat kunnen deze leerlingen doen terwijl ze al op het mbo zitten.

Afgelopen week meldde de school bij de inspectie dat er cijfers ontbraken van het schoolexamen. De inspectie heeft daarop een onderzoek gestart, waaruit "meerdere tekortkomingen" bleken.

Volgens het bestuur van de scholengemeenschap waaronder het Calvijn College valt, zijn sommige toetsen door fouten van onderwijspersoneel helemaal niet aangeboden aan de leerlingen.