De Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS) in Rotterdam mag niet langer graden verlenen, zo meldt onderwijsminister Ingrid van Engelshoven maandag. De failliete hogeschool moet bij een eventuele doorstart een verzoek indienen om de bevoegdheid terug te krijgen.

De bevoegdheid is ingetrokken na een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Daarin staat onder meer dat de financiële en bestuurlijke continuïteit van de EIUAS niet is gewaarborgd.

Als gevolg van het besluit mag de onderwijsinstelling zich bij een eventuele doorstart geen hogeschool noemen. De EIUAS bood tot februari dit jaar de hbo-masteropleiding Islamitische Geestelijke Verzorging aan.

De inspectie deed in 2017 een eerste onderzoek naar de hogeschool. Aanleiding hiervoor was een onderzoek van de FIOD wegens een verdenking van fraude en fondsenwerving. De inspectie concludeerde vervolgens dat de bestuurlijke en financiële continuïteit van de EIUAS niet op orde waren.

Na een periode van verscherpt toezicht verrichtte de inspectie een nieuw onderzoek. Er werd geconcludeerd dat de situatie niet verbeterd was. De hogeschool kreeg vervolgens drie maanden om de situatie op orde te krijgen, maar slaagde daar niet in.

De in 2001 opgerichte onderwijsinstelling werd in februari door de Rotterdamse rechtbank failliet verklaard, nadat drie leerkrachten en twee andere medewerkers samen ongeveer 100.000 euro aan achterstallig salaris hadden gevorderd.