Het lukt de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) steeds vaker niet om ongewenste vreemdelingen terug te sturen naar hun land van herkomst. De afgelopen vijf jaar mislukten pogingen daartoe meer dan tienduizend keer, bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf.

Uit cijfers van de DT&V over de afgelopen vijf jaar bleek dat Nederland in 2.310 gevallen een negatief antwoord kreeg als een land van herkomst werd verzocht een onderdaan terug te nemen.

De dienst trok in die periode zelf 8.020 keer een verzoek in, omdat het land van herkomst niet binnen een jaar antwoord gaf. In alle gevallen gaat het om vreemdelingen die Nederland niet uit zichzelf wilden verlaten.

Vorig jaar lukte het 2.410 keer niet om een migrant die Nederland niet vrijwillig wilde verlaten uit te zetten. In 1.760 gevallen lukte dat wel.

Soms reageren landen niet, soms is er te weinig informatie

Redenen van landen om te weigeren hun onderdanen terug te nemen, komen volgens de woordvoerder voort vanuit de politiek in herkomstlanden die terugname wil verhinderen en het feit dat migranten geld overmaken naar familie in hun herkomstland.

Ook verstrekken migranten volgens hem vaak onvoldoende informatie om hun identiteit- en daarmee nationaliteit - te kunnen vaststellen. Hoe vaak dat het geval is geweest, wordt door de DT&V niet bijgehouden.

Het is niet duidelijk wat er met deze groep gebeurt

Afghanistan reageerde sinds 2014 het vaakst niet op oproepen om een onderdaan te erkennen en terug te nemen: 1.080 keer. Marokko gaf in diezelfde periode 990 keer geen antwoord en ook Irak (720) en Iran (660) lieten in veel gevallen niets van zich horen. Volgens de DT&V zijn er geen landen die structureel niet meewerken.

Het is volgens de krant niet geheel duidelijk wat er met gebeurt met vreemdelingen die niet kunnen worden uitgezet. Soms lukt het bij een nieuwe poging wel, maar soms verdwijnen ze in Nederland in de illegaliteit.

Vaak wordt iemand ongewenst verklaard na een misdrijf

Een ongewenstverklaring is een administratieve maatregel. Het doel hiervan is om iemand uit Nederland te weren die niet meer in Nederland mag zijn, aldus de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In de meeste gevallen wordt een ongewenstverklaring opgelegd aan iemand die een misdrijf heeft gepleegd.

De VVD, PVV en CDA eisen dat er snel betere afspraken worden gemaakt om terugkeer af te dwingen.