Het Nationaal Consortium Zon op Water presenteert donderdag een plan voor honderdduizenden drijvende zonnepanelen op open wateren, meldt Trouw woensdag.

Volgens het samenwerkingsverband van bedrijven, Rijkswaterstaat, 35 gemeenten en kennisinstellingen zoals TNO zijn deze zonneparken nodig om de klimaatdoelen te halen.

Er liggen installatieplannen klaar voor zonneparken die in totaal in 2021 tot 500 megawatt moeten opleveren. Dat is vergelijkbaar met een kleine kolencentrale.

Volgens het consortium kan het aantal megawatts in 2023 verviervoudigd worden.

'Nederland heeft niet de luxe drijvende panelen af te wijzen'

Vooral zand- en baggerdepots zouden ideaal zijn, omdat die natuurwaarde ontberen. Nederland zou volgens het consortium vanwege de schaarse vrije ruimte niet de luxe hebben om drijvende panelen af te wijzen.

Natuurmonumenten, de Vogelbescherming en de IJsselmeervereniging zijn tegen de plannen van het consortium. Deze organisaties pleiten voor zoveel mogelijk zonnepanelen op daken.

Volgens een in 2017 verschenen onderzoek van Natuur & Milieu is er in Nederland nog ruimte voor 145 miljoen panelen op daken.

'Te weinig bekend over effecten van zonnepanelen op water'

Een woordvoerder van de Vogelbescherming wijst er in Trouw op dat er nog "veel te weinig bekend is over de effecten van zonnepanelen die grote stukken water afdekken".

Volgens hem is het denkbaar dat de waterkwaliteit afneemt als gevolg van verminderde zoninval. Dat kan vissterfte veroorzaken, waar lokale vogelpopulaties weer onder zullen lijden. De Vogelbescherming pleit voor een landelijk onderzoek.