Universiteiten en hogescholen moeten meer mogelijkheden krijgen om strengere criteria te hanteren bij de toelating van nieuwe studenten, schrijft de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in een rapport. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) neemt het rapport woensdag in ontvangst, meldt de Volkskrant.

Door een strengere selectie aan de poort kan uitval worden teruggedrongen en kunnen onderwijsinstellingen zich beter van elkaar onderscheiden door te selecteren op studenten met specifieke kwaliteiten.

Die maatregelen zijn volgens de AWTI nodig om Nederland mee te laten doen in de wetenschappelijke wereldtop.

De adviesraad wil dat meer bacheloropleidingen studenten kunnen selecteren. Nu mogen alleen studies met een numerus fixus en intensieve, kleinschalige opleidingen dat.

Nederlands steeds vaker 'doorgangsland' voor toptalent

Alle Nederlandse universiteiten hebben hun onderzoeksprofiel verbreed, in plaats van zich te concentreren op de gebieden waarin de onderwijsinstellingen uitblinken.

Daardoor is Nederland volgens het rapport steeds vaker een "doorgangsland" voor toptalent, dat zich daarna in het buitenland aan gespecialiseerde universiteiten verder ontwikkelt. Om dit tegen te gaan, moet het hoger onderwijs volgens de adviesraad anders worden gefinancierd.

Minimaal 300 miljoen euro om versnippering tegen te gaan

In plaats van zo veel mogelijk studenten binnenhalen - wat leidt tot een overschot aan afgestudeerden in studies als taal, cultuur, gedrag en maatschappij - moet de minister volgens de adviesraad de regie voeren over een gevarieerder stelsel.

De AWTI stelt dat er minimaal 300 miljoen euro aan onderwijsinstellingen besteed moet worden om onnodige concurrentie en versnippering tegen te gaan.