De rechtbank in Assen heeft na eerdere civiele verboden voor motorbendes vrijdag ook motorclub No Surrender verboden. Het voortbestaan van de club vormt volgens de rechter een gevaar voor de openbare orde dat een civiel verbod rechtvaardigt.

Eerder deze maand werd ook motorclub de Hells Angels verboden. Zij kondigden donderdag aan in hoger beroep te gaan. Ook in het geval van No Surrender ligt hoger beroep in de lijn der verwachting.

De rechtbank oordeelde dat motorclub No Surrender één vereniging is en niet bestaat uit losse afdelingen - zogenoemde 'chapters' - zoals de motorbende zelf bepleitte.

Dit betekent dat gedragingen van leden de hele club aan te rekenen zijn. Dat is een belangrijke pijler om een verbod mogelijk te maken. "No Surrender is een organisatie die als eenheid naar buiten treedt", aldus de rechtbank.

"Door die eenheid naar buiten toe en de hiërarchie, vormen de 'chapters' en de 'brotherhoods' geen zelfstandige clubs, maar vallen deze onder No Surrender."

Veel leden structureel betrokken bij misdrijven

Een tweede belangrijk argument om een club civiel te kunnen verbieden, is dat het voortbestaan van die club een gevaar voor de openbare orde vormt. Dat is volgens de rechtbank bij No Surrender het geval.

Een groot aantal leden van No Surrender is structureel betrokken bij "talrijke ernstige strafbare feiten". De motorbende zelf zou dit faciliteren en stimuleren.

De rechtbank stelt vast dat het geweld "een dermate ernstig en structureel karakter heeft dat de samenleving erdoor in gevaar komt".

Verbod volgt op eerdere civiele verboden motorbendes

Het verbod van No Surrender volgt op de eerdere verboden van motorclubs als Satudarah en de Hells Angels. Beide zaken lopen nog in hoger beroep.

Motorclub Bandidos is niet verboden in Nederland. In hoger beroep stelde het gerechtshof vast dat het bij die club niet om één vereniging ging, en dus werd alleen het chapter Bandidos Holland verboden. Het Openbaar Ministerie (OM) is in cassatie gegaan om ook de overige afdelingen te laten verbieden.

Effect van civiele verboden nog moeilijk te bepalen

Het effect van een civiel verbod is nog moeilijk te bepalen. Eind maart kwam een rapport uit waarin staat dat dergelijke verboden moeilijk te handhaven zijn op basis van de huidige Nederlandse wet.

Zo is het dragen van clubkleding van een motorbende waarvan het verbod nog niet onherroepelijk is, volgens de Nederlandse wet toegestaan. Bij een definitief verbod kan alleen door het OM strafrechtelijk worden opgetreden.

Ook blijkt het voortzetten van een verboden motorbende door een vervangende organisatie niet per definitie uitgesloten.