15 procent van de kinderen in Nederland speelt nooit buiten, blijkt uit onderzoek onder ouders in opdracht van Jantje Beton. De meeste van deze gezinnen wonen in de Randstad en komen uit de "hogere sociale klasse", concluderen de onderzoekers.

Gemiddeld spelen kinderen 8,4 uur per week buiten. 58 procent van de ouders geeft aan dat hun kinderen minder dan dit gemiddelde buitenspelen. Er deden twaalfduizend ouders mee aan het onderzoek.

Meer dan de helft van de kinderen die buiten spelen, speelt in de eigen tuin of op de stoep met vriendjes of vriendinnetjes uit de buurt. Toch speelt iets meer dan 50 procent van de kinderen "vaak alleen"; dit zou verklaard kunnen worden doordat trampolinespringen de favoriete activiteit is.

Jantje Beton vindt het alarmerend dat 15 procent van de kinderen nooit buiten speelt. "Deze kinderen die nooit buitenspelen lopen hierdoor het risico zich niet optimaal te ontwikkelen", zegt directeur Dave Ensberg-Kleijkers. "Buitenspelen is namelijk goed voor hun gezondheid, hun zelfvertrouwen, hun intellectuele ontwikkeling, de manier waarop ze met andere kinderen samenwerken en hun gevoel van geluk en welbevinden."

Over de specifieke leeftijdscategorie van de niet buitenspelende kinderen kan Ensberg-Kleijkers niets zeggen.

Kinderen geven voorkeur aan digitale speelmogelijkheden

In een gekoppeld onderzoek is aan vijftienhonderd ouders gevraagd waarom hun kinderen minder buitenspelen. De reden die het meest wordt genoemd, is dat de "ouders uit de hoogste sociale klasse zelf de minste tijd buiten doorbrengen in hun vrije tijd".

De helft van de ouders geeft daarnaast aan dat hun kinderen liever gamen en sociale media gebruiken dan buitenspelen. 78 procent van de ouders hanteert hiervoor wel regels.

Andere redenen kunnen zijn dat ouders extra beschermend zijn en hun kinderen daardoor minder snel buiten laten spelen. Daarnaast hanteren sommige ouders een meer "democratische" stijl van opvoeden en laten ze kinderen zelf kiezen wat ze willen doen. Als ze dan liever gaan gamen, gaan de ouders daar niet tegenin.

Jantje Beton is een organisatie die zich inzet voor jeugdvoorzieningen in Nederland.