De bouw van de omstreden marinierskazerne in Vlissingen is opnieuw vertraagd. In december werd de bouw al voor zes maanden uitgesteld, nu is daar een jaar bijgekomen. Dat meldt staatssecretaris Barbara Visser van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer.

Veel mariniers zijn het niet eens met de verhuizing van Doorn naar Vlissingen.

Visser is met twee vertegenwoordigers van het militaire personeel, het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie (CGMD) en de Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschapscommissie (TRMC) nog steeds in overleg over de voorwaarden voor de verhuizing.

De gunning van de bouwvoorbereidende werkzaamheden, zoals de sanering van de grond, werd in december al met zes maanden uitgesteld tot 1 juli 2019. Dat is nu 1 juli 2020 geworden.

In 2012 werd besloten om de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen te bouwen. De kazerne zou toen halverwege 2017 in gebruik moeten worden genomen.

Veel mariniers zijn het niet eens met de verhuizing. Sommigen hebben al ander werk gezocht en volgens de vakbonden zullen meer mariniers het korps verlaten als de verhuizing doorgaat.