De stichting Afvalfonds Verpakkingen moet ervoor zorgen dat er voor eind 2021 achthonderd extra glasbakken op straat staan. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt deze dwangsom op omdat er te weinig wordt gerecycled.

Als Afvalfonds Verpakkingen niet aan deze dwangsom voldoet, moet ze 7.000 euro per niet geplaatste glasbak betalen.

Bedrijven die producten met glazen verpakkingen produceren, zijn in Nederland wettelijk verplicht om 90 procent ervan te recyclen, maar tot nu toe is dat niet gelukt. Afvalfonds Verpakkingen is hier verantwoordelijk voor.

De ILT had eerder al een aantal waarschuwingen gegeven en Afvalfonds Verpakkingen kreeg de opdracht om een actieplan op te stellen. De Raad van State vond dit echter niet voldoende en naar aanleiding van een handhavingsverzoek heeft de inspectie besloten tot dwingende maatregelen over te gaan.