Een petitie om EHBO-les een vast onderdeel van het vakkenpakket op middelbare scholen te maken, is ruim 50.000 keer getekend. De petitie was een initiatief van het Rode Kruis en Schok & Pomp, en organisatie van (oud-)spoedeisendehulpartsen.

Het Rode Kruis en Schok & Pomp begonnen 2,5 week geleden met de petitie. Ze hoopten op voldoende handtekeningen om hun wens op de politieke agenda te krijgen. Het benodigde aantal van 40.000 is al ruimschoots gehaald.

Vorige week meldde het Rode Kruis dat uit onderzoek onder twaalf- tot achttienjarigen was gebleken dat jongeren een slachtoffer na een ongeval wel willen helpen, maar dat angst een rol speelt. Van de 730 ondervraagde jongeren gaf 60 procent aan zeker hulp te willen verlenen, maar dat niet altijd te durven.

"Als ze EHBO op jonge leeftijd op school leren en oefenen in de klas, zullen ze eerder gaan helpen als dit nodig is", stelt het Rode Kruis. "Uit onderzoek onder jongeren blijkt dat bijna de helft op de basis- en middelbare school nog nooit EHBO-onderwijs heeft gehad."

"In Nederland heeft 17 procent van de bevolking een geldig EHBO-certificaat", stellen de initiatiefnemers. "Voor elkaar leren zorgen is om zoveel redenen nuttig, nu is het aan de politiek om te zorgen dat scholieren de kans krijgen dit te leren", zegt de bij Schok & Pomp betrokken arts Bernard Leenstra.