Zo'n zestienhonderd asielkinderen zijn in de afgelopen 4,5 jaar weggelopen uit Nederlandse opvanglocaties. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bevestigt maandag cijfers waar NRC over heeft bericht.

De krant vroeg de cijfers op bij het COA en voogdijorganisatie Nidos. De laatstgenoemde organisatie draagt zorg voor de voogdij van minderjarige vreemdelingen in Nederland.

Het radioprogramma Argos sprak eind maart nog over 1.080 weggelopen minderjarigen, maar toen waren de cijfers van Nidos niet meegerekend.

"De opvangcentra zijn open", legt een woordvoerder van het COA uit. "Het is mogelijk weg te lopen uit zo'n centrum, zonder te melden waar je heen gaat."

Het gaat om kinderen tussen de vijftien en achttien jaar

De organisatie beklemtoont zich er bewust van te zijn dat het om een kwetsbare groep gaat. "We doen ons best deze kinderen extra te begeleiden. Maar dan nog kunnen we niet beletten dat ze weggaan als ze dat willen."

Het gaat om kinderen tussen de vijftien en achttien jaar oud. De meeste weggelopen kinderen zijn afkomstig uit Marokko, Algerije, Afghanistan, Eritrea en Syrië. Het is niet duidelijk waar ze nu zijn, bevestigt het COA.

Deel vertrok vermoedelijk naar familie in omringende landen

Een aantal van hen is vermoedelijk naar familie in Frankrijk, Duitsland of België gegaan. Desondanks zouden er volgens de krant ook signalen zijn dat weggelopen kinderen worden uitgebuit.

Het COA en Nidos zeggen in gesprek met NRC het "altijd zorgelijk" te vinden als kinderen van een opvanglocatie weglopen. "Ieder kind is er één te veel", stelt directeur Tin Verstegen van Nidos. Dit beaamt Vluchtelingenwerk Nederland, die de nieuwe cijfers "verontrustend" noemt.

In 2018 vroegen ruim twaalfhonderd amv's asiel aan

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) zijn kinderen die zonder ouders of voogd in Nederland asiel aanvragen. Zij worden, afhankelijk van de kans op een verblijfsvergunning, onder toezicht van een voogd ondergebracht bij het COA of Nidos. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland vroegen 1.225 alleenstaande minderjarige vreemdelingen vorig jaar asiel in Nederland aan.

Omdat onderwijs voor de ontwikkeling van jongeren essentieel is, kunnen ook amv's naar school. Voor veel amv's staat dit onderwijs in het teken van het leren van een beroep waarmee zij straks in hun herkomstland op eigen benen kunnen staan.

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland