Nederlandse sportverenigingen willen zeker vijf jaar langer gebruikmaken van chemische bestrijdingsmiddelen, die schadelijk kunnen zijn voor mens, dier en milieu. De Volkskrant concludeert na onderzoek dat het de verenigingen niet lukt om het gebruik van landbouwgif vanaf volgend jaar te verminderen.

Sportbonden, de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en terreinbeheerders beloofden in 2015 in het convenant 'Green Deal Sportvelden' de middelen alleen in noodsituaties in te zetten. De groep wil nu het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verzoeken pas in 2025 een totaalverbod op de bestrijdingsmiddelen in te voeren.

De krant kreeg van het ministerie nog geen reactie op dat verzoek. De sportverenigingen zeggen de middelen nodig te hebben om de speelkwaliteit en dus de veiligheid van de sporters te waarborgen.

Sinds 2017 zijn chemische bestrijdingsmiddelen wettelijk verboden, buiten de landbouw en sportvelden om. De sportvelden werden alleen uitgezonderd zodat de betrokkenen partijen zelf tot een oplossing konden komen. De verenigingen zoeken naar manieren om velden voortaan duurzaam te beheren.

De Europese Unie riep tien jaar geleden al op om dergelijke gewasbeschermingsmiddelen, die schadelijk kunnen zijn voor kinderen, te beperken of te verbieden.