Het hoger beroep in de zaak-Anne Faber wordt dinsdag en woensdag in het gerechtshof in Arnhem behandeld. Michael P. werd in de eerste aanleg veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en doden van de vrouw. Volg hier het hoger beroep.

Welkom in het liveblog over de zaak-Anne Faber. Het hof in Arnhem buigt zich over het beroep van Michael P., die dinsdag 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen zich hoorde eisen voor het verkrachten en vermoorden van de 25-jarige vrouw. Ik, Lisa van der Wal, zal je van alle ontwikkelingen op de hoogte houden. Als je een vraag hebt, kun je mailen naar lisa@nu.nl of een NUjij-reactie onder dit artikel (klik) achterlaten.
woensdag 29 mei 2019 om 11:05
Vraag: Weegt het nog mee in de straf dat P. niet open is over hoe alles gebeurd is en er onjuistheden in het verhaal blijven bestaan? 

AntwoordIn de eerste aanleg heeft dit zeker meegewogen. De verdediging zegt nu dat hij wél openheid heeft gegeven, dus het is aan het hof om te bepalen of dat zo is.
woensdag 29 mei 2019 om 10:52
Vraag: Hoe kan het dat P., ondanks een zwaardere verdenking (moord in plaats van doodslag), toch dezelfde strafeis opgelegd krijgt: 28 jaar cel en tbs? 

Antwoord: Het ging niet om een verdenking van doodslag, maar om een verdenking van gekwalificeerde doodslag. Het verschil hiertussen is dat gekwalificeerde doodslag betekent dat een persoon iemand doodt om een delict te verhullen, in dit geval de verkrachting. Voor gekwalificeerde doodslag en moord kan dezelfde straf opgelegd worden.
woensdag 29 mei 2019 om 10:47
Hiermee is de zitting gesloten. De advocaten vinden strafvermindering op zijn plaats, onder meer door de persoonlijke omstandigheden van P. en vanwege de hardhandige aanhouding. Het OM heeft dit bestreden. 

Michael P. heeft in zijn laatste woord zijn excuses aangeboden voor wat hij heeft gedaan. Hij is over een ruime maand aanwezig bij de uitspraak die het hof tegen hem zal doen.
woensdag 29 mei 2019 om 10:45
P. zegt aanwezig te zijn bij de uitspraak op 5 juli om 14.00 uur.
woensdag 29 mei 2019 om 10:44
P. zegt dat hij het begrijpt dat de familie hem haat. Hij denkt bij alles wat hij doet aan Faber. Als hij naar kunst kijkt, of muziek luistert. "Het spijt me, oprecht."
woensdag 29 mei 2019 om 10:43
Michael P. neemt het laatste woord. Hij richt zich eerst tot de advocaat-generaal. Hij biedt zijn excuses aan voor zijn boosheid van gisteren.
woensdag 29 mei 2019 om 10:42
De Korte vult aan dat strafvermindering nodig is, omdat deze zaak een soort precedentwerking heeft. Wordt het 'geweld' van de politie nu goedgekeurd, dan wordt dit mogelijk in de toekomst ook gedaan.
woensdag 29 mei 2019 om 10:41
Ook hij behandelt nu weer stapsgewijs de reactie van het OM op zijn pleidooi. We hebben het weer over de media-aandacht voor de zaak en hoe dit in vorige zaken is opgepakt.
woensdag 29 mei 2019 om 10:37
(We zijn dus bezig met repliek en dupliek)
woensdag 29 mei 2019 om 10:37
Dorrestein gaat nu weer reageren op het OM.
woensdag 29 mei 2019 om 10:36
Het OM vindt dat, als er überhaupt aan strafvermindering moet worden gedacht, het om weken moet gaan. En niet om maanden of jaren.
woensdag 29 mei 2019 om 10:35
Wat de advocaat-generaal betreft, krijgt Michael P. 28 jaar en tbs, maar hij vindt levenslang ook zeker een optie.
woensdag 29 mei 2019 om 10:30
Dat P. is geschaad door alle media-aandacht, vindt de advocaat-generaal onzin. Hij heeft dit allemaal aan zichzelf te danken vanwege zijn eerdere delicten.
woensdag 29 mei 2019 om 10:29
P. zal straks het woord nemen.
woensdag 29 mei 2019 om 10:28
Tijdens dit relaas heeft P. geen oogcontact gemaakt met de advocaat-generaal, op wie hij gisteren nogal boos werd. Hij kijkt naar de voorkant van zijn tafeltje.
woensdag 29 mei 2019 om 10:27
P. heeft eerder verklaard dat hij het lichaam van Anne heeft 'herbegraven', nadat hij van de zoektochten had gehoord. Maar ook heeft hij gezegd dat hij is gaan verklaren om de familie uit hun lijden te verlossen. "Dit zijn twee dingen die met elkaar op gespannen voet staan", aldus de advocaat-generaal.
woensdag 29 mei 2019 om 10:25
Het is alleen P. die verantwoordelijk is voor het enorme leed wat hij heeft veroorzaakt, aldus het OM.
woensdag 29 mei 2019 om 10:25
"Hij heeft er bewust voor gekozen haar te verkrachten en te vermoorden."
woensdag 29 mei 2019 om 10:24
De advocaat-generaal wil ook nog even benoemen dat er andere oorzaken worden genoemd voor het handelen van P. "Maar deze fouten moeten er niet toe leiden dat de keuzes die zijn gemaakt door de verdachte op een andere manier worden beoordeeld."
woensdag 29 mei 2019 om 10:23
Ook het ontbreken van bloedsporen op het shirt van Anne wijst er volgens het OM op dat P. planmatig te werk is gegaan: hij heeft volgens de advocaat-generaal de vrouw pas gedood toen zij uitgekleed was.
woensdag 29 mei 2019 om 10:22
Op de selfie van Anne, die ze tijdens haar fietsritje stuurde, was te zien dat ze in ieder geval haar oorbellen droeg. "Ook is bekend dat ze altijd haar ketting droeg." Volgens de advocaat-generaal kan alleen Michael P. verantwoordelijk zijn voor de verdwijning van de sieraden.
woensdag 29 mei 2019 om 10:20
Het is dus nu het doel van de advocaat-generaal om alle eventuele twijfel weg te nemen bij het hof. Hij loopt de punten van de verdediging stapsgewijs af.
woensdag 29 mei 2019 om 10:18
Over het gereedschap zegt de advocaat-generaal: het is een alternatieve lezing dat hij ermee wilde klussen. Maar dat hij wilde klussen met messen en tiewraps, ligt niet voor de hand.
woensdag 29 mei 2019 om 10:17
De advocaat-generaal neemt het woord over. Hij gaat nog in op de telefoon van P., die dus uitstond op de avond van de dood van Faber. Hij  vindt dat er genoeg bewijs is dat de telefoon handmatig is uitgeschakeld.
woensdag 29 mei 2019 om 10:16
Wim en Elze, de vader en moeder van Faber, hebben gehoord hoe de hond die werd ingezet om bloedsporen te vinden, twee keer is aangeslagen in het gebied waar hun dochter is omgekomen. Een keer sloeg hij erg aan, de andere keer een stuk verderop minder. Voor hen een aanwijzing dat hun dochter veel langer heeft geleden dan nu bekend is. "En dit is psychische schade", zegt Jager.
woensdag 29 mei 2019 om 10:13
Er klinken af en toe sirenes door de ruimte. Buiten wordt een protestactie gehouden, waardoor we af en toe een brandweer horen loeien.
woensdag 29 mei 2019 om 10:12
"De shockschade die wij vragen is gebaseerd op levenslang", zegt Jager. Hiermee verwijst ze naar de uitspraak van moeder Elze gisteren. Ze zei dat ze nooit meer gelukkig zou worden en levenslang heeft na de dood van haar dochter.
woensdag 29 mei 2019 om 10:10
Ze vindt het logisch dat de vordering behandeld gaat worden in deze zaak. De verdediging vond het te lastig om de vorderingen in deze zaak te behandelen, maar Jager wil deze vragen nu wegnemen. Zo stelt ze dat de nabestaanden nog steeds pijn hebben als ze geconfronteerd worden met de beelden van Faber.
woensdag 29 mei 2019 om 10:07
De verdediging is van mening dat de vorderingen in een civiele procedure behandeld moeten worden. Jager is het daar niet mee eens.
woensdag 29 mei 2019 om 10:06
De advocaat van de nabestaanden, Ruth Jager, neemt het woord. Ze gaat het hebben over de vorderingen voor shockschade.
woensdag 29 mei 2019 om 10:05
Michael P. is inmiddels weer de zittingszaal binnengebracht.
woensdag 29 mei 2019 om 09:59
We gaan zo dadelijk verder met het laatste deel van de zittingsdag, namelijk repliek en dupliek. De advocaat-generaal en de advocaat van de nabestaanden moesten zich nog voorbereiden, maar zullen zich zo laten horen. We sluiten af met het laatste woord van Michael P.
woensdag 29 mei 2019 om 09:38
Vraag: Hoe kunnen de advocaten van P. hier zo mee omgaan? 

Antwoord: Het is, kort gezegd, hun werk. Zij verdedigen het rechtssysteem. Ik heb vorig jaar Niels Dorrestein geïnterviewd en ook jouw vraag gesteld, dat kun je hier (klik) teruglezen.
woensdag 29 mei 2019 om 09:29
Vraag: Is Michael P. in het verleden wel eens gevraagd of hij zijn eigen dierbaren in de buurt zou willen hebben van iemand zoals hij? 

Antwoord: Dit is, voorzover ik weet, niet aan hem gevraagd.
woensdag 29 mei 2019 om 09:21

Een lezersvraag: 

Vraag: Als moeder van een vriendin van Anne - wij hebben als gezin de hele zoektocht meegemaakt - stel ik mijn vraag: wordt er bij de straf voor Michael P. ook rekening gehouden met al die mensen, o.a. mijn dochter, hoe zij voor hun leven getraumatiseerd zijn?

Antwoord: Er wordt in dergelijke zaken wel gekeken naar de impact op de maatschappij. De rechtbank in Utrecht zei vorig jaar: "Ook buiten de directe omgeving van Anne Faber zijn deze gruwelijke feiten zeer schokkend voor de rechtsorde en zorgen zij voor gevoelens van verbijstering, angst en onveiligheid in de maatschappij. Het handelen van de verdachte raakt in het bijzonder vrouwen in hun gevoel zich vrij en veilig te kunnen bewegen."

Dus het antwoord is: ja, hier wordt zeker naar gekeken. 

woensdag 29 mei 2019 om 09:01
Er wordt tot 12.00 uur onderbroken. Daarna gaan we verder met de zitting. Die wordt afgesloten met het laatste woord van P.
woensdag 29 mei 2019 om 08:58
Het hof heeft zich even teruggetrokken voor beraad. Zowel de advocaat van de nabestaanden als de advocaat-generaal wil namelijk nog tijd krijgen om hun reactie voor te bereiden.
woensdag 29 mei 2019 om 08:54
De verdediging vat het pleidooi samen: ze willen strafvermindering en vinden 20 jaar cel geschikter dan de 28 jaar die eerder is opgelegd.
woensdag 29 mei 2019 om 08:53
Een rechtbanktekening van gisteren. P. heeft vandaag een vergelijkbaar blouseje aan, maar dan met rood-zwarte blokken in plaats van zwarte-witte. (Foto:ANP). 
woensdag 29 mei 2019 om 08:49
"Aan de voorwaarden voor strafvermindering is voldaan", zegt De Korte. P. heeft een breuk in zijn schouder opgelopen en moest hier ook aan geopereerd worden.
woensdag 29 mei 2019 om 08:48
De Korte heeft het weer overgenomen van Dorrestein. Hij gaat in op het letsel dat bij P. is veroorzaakt en noemt dit het schenden van de lichamelijke integriteit. Overigens heeft het OM eerder besloten de betrokken politiemensen niet te vervolgen, een beslissing waar nu nog een procedure over loopt.
woensdag 29 mei 2019 om 08:42
We gaan het nu hebben over het vormverzuim. Oftewel: we gaan in op de hardhandige arrestatie van Michael P. in oktober 2017.
woensdag 29 mei 2019 om 08:39
Dorrestein gaat nu praten over welke straffen er in vergelijkbare zaken zijn opgelegd.
woensdag 29 mei 2019 om 08:38
P. mag na overplaatsing naar Vught gezamenlijk eten en sporten met zijn afdelingsgenoten, maar hij heeft nog steeds een specifiek label. Daardoor mag hij bijvoorbeeld geen arbeid verrichten. Ook is er strenger toezicht op hem.
woensdag 29 mei 2019 om 08:37
P. ondervindt hier negatieve gevolgen van. Zo is hij in een individueel regime geplaatst na zijn aanhouding. "Dit werd onhoudbaar."
woensdag 29 mei 2019 om 08:36
Door de enorme media-aandacht voor de zaak, is er veel te doen geweest om onder meer tbs-regelingen en verlof. "Er zijn maar liefst drie onderzoeken ingesteld naar het detentieverloop van Michael P.", aldus Dorrestein.
woensdag 29 mei 2019 om 08:34
Hoewel Michael P. verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden, zo zegt Dorrestein, heeft het falen van de behandelaars ook een rol gespeeld.
woensdag 29 mei 2019 om 08:33
Dorrestein betoogt dat Anne Faber niet verkracht en gedood zou zijn als P. de juiste behandeling had gekregen in de kliniek in Den Dolder.
woensdag 29 mei 2019 om 08:32
Uit onderzoek van de Inspecties en de Onderzoeksraad voor Veiligheid bleek dat P. geen toestemming had gegeven voor het delen van informatie over zijn eerder gepleegde zedendelicten. De gegevens konden daardoor niet door de gevangenis in Vught worden gedeeld met de kliniek waar hij behandeld werd. Hierdoor verdween zijn zedendelict compleet buiten beeld, werd geoordeeld. Volgens de advocaten ligt de schuld niet bij P., maar bij zijn behandelaren die niet hebben doorgepakt.