De rechter heeft zondag in een vonnis de geplande ov-staking van 28 mei verboden in de regio rondom luchthaven Schiphol. Er moet die dag tussen 5.00 uur en 21.00 ieder kwartier een trein van Schiphol naar Amsterdam Centraal rijden en vice versa. De treinen stoppen ook op de stations Lelylaan, Sloterdijk en Hoofddorp.

In het kort:

  • Schiphol spande zondag een kort geding aan
  • Kort geding werd eerder geschorst
  • De gesprekken tussen de luchthaven, gemeente en vakbonden liepen vast
  • NS laat een noodpendel rijden van Schiphol en Amsterdam Centraal
  • Schiphol zet extra personeel in op de luchthaven

De NS heeft volgend op de uitspraak van de rechter gezegd dat zij dinsdag een "minimale noodpendel" kan laten rijden tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. De luchthaven maakte bekend dat zij dinsdag extra medewerkers, onder wie kantoorpersoneel, in zal zetten om de drukte op te vangen.

Door de noodvoorziening wordt voorkomen dat grote groepen reizigers op Schiphol stranden en er onveilige situaties ontstaan. Maar, zo waarschuwt de NS, "de noodpendel is beslist niet voldoende voor normale reizigersaantallen en is specifiek bedoeld voor noodzakelijke Schipholreizen".

Hoe de nooddienstregeling rond Schiphol eruit komt te zien, gaat de NS nog uitzoeken. In de tussentijd blijft het advies voor reizigers om dinsdag niet de trein te nemen, omdat er landelijk zeer beperkt tot geen treinen zullen rijden.

De rechter oordeelde dat reizigers op de luchthaven onmogelijk alleen via de weg naar en van Schiphol kunnen reizen. Door de staking wordt er al meer drukte verwacht op de weg.

Volgens Schiphol komt bijna de helft van de reizigers met het openbaar vervoer naar het vliegveld. Er is een redelijke kans dat Schiphol Plaza te druk wordt als er te veel reizigers op de luchthaven zijn die niet weg kunnen.

Luchthaven maakt zich zorgen over openbare orde

Schiphol spande zondag een kort geding aan, omdat zij zich zorgen maakt over de openbare orde wanneer de luchthaven niet bereikbaar is met het openbaar vervoer. De gemeente Haarlemmermeer deelde die zorgen en sloot zich aan bij het kort geding.

De rechter besloot zondag echter dat de partijen eerst opnieuw met elkaar in gesprek moesten. Deze gesprekken hebben uiteindelijk niet tot uitsluitsel geleid, waardoor het geschorste kort geding alsnog werd hervat.

Het kort geding werd geschorst omdat advocaten van de betrokken partijen niet volledig op de hoogte waren van de laatste stand van zaken rondom de onderhandelingen.

Vakbonden hebben gemengde gevoelens bij uitspraak

Vakbond CNV heeft gemengde gevoelens bij de uitspraak die de rechter heeft gedaan inzake de bereikbaarheid van Schiphol. Die bepaalde dat de spoorvakbonden tijdens de landelijke ov-staking bij Schiphol een "vervoersventiel" moeten creëren, om met name inkomende luchtreizigers te ontzien. Tussen de luchthaven en Amsterdam CS moeten vier keer per uur pendeltreinen rijden.

"De staking in het ov dinsdag is nog steeds de grootste die ons land in tientallen jaren heeft gekend. Maar als vakbonden moeten we ook toestaan dat de staking wordt gebroken", zegt bestuurder Evert Jan van de Mheen van CNV Vakmensen. "Het lijkt alsof vakbonden stakingskracht inleveren en dat zal koren op de molen zijn van juristen in toekomstige stakingen."

Ook vakbond FNV heeft een dubbel gevoel overgehouden aan het verbod van de rechter om dinsdag rond Schiphol te staken. "Aan de ene kant is het teleurstellend dat het stakingsrecht is ingeperkt, aan de andere kant is de bond wel blij dat de rest van de landelijke staking door mag gaan," liet bondsbestuurder Henri Janssen weten.

De bonden gaan nu in gesprek met NS over de benodigde hoeveelheden mensen voor de door de rechter opgelegde kwartierdienstregeling. "Het is aan de werkgever om mensen aan te wijzen", aldus Janssen. Volgens hem gaan de bonden geen mensen aanwijzen. "We zullen hooguit zeggen: er ligt een dienstorder van je werkgever, daar moet je je aan houden."

Bonden staken om betere pensioenen

De bonden willen met de landelijke staking een beter pensioenstelsel afdwingen bij de werkgevers. Het overleg over het pensioenstelsel tussen de bonden en het kabinet klapte eind vorig jaar. De bonden eisen onder meer dat de AOW-leeftijd wordt bevroren en pensioenen meestijgen met het prijspeil.

Verder pleiten ze voor "een pensioen voor iedereen", dus ook voor zelfstandigen. En mensen die zwaar werk doen, moeten eerder kunnen stoppen.

Na de ov-staking van dinsdag volgt woensdag een algemene actiedag. Werknemers in tal van sectoren, waaronder metaal, industrie, bouw en de sociale werkvoorziening, leggen 24 uur het werk neer.

We hebben de beste pensioenen ter wereld, waarom klagen we?
81
We hebben de beste pensioenen ter wereld, waarom klagen we?