Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) berust het op een "misverstand" dat de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) als een terroristische organisatie zou worden gezien.

KOZP had een klacht ingediend, waar nu schriftelijk op is gereageerd (pdf).

De actiegroep stond vermeld in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) over het jaar 2017 onder de noemer 'relatief nieuwe extreemlinkse antiracistische actiegroepen'.

Volgens de NCTV werd de actiegroep vermeld, omdat er kwesties worden beschreven die onderwerp zijn "van een zeer gepolariseerd debat".

"In de voor het DTN gehanteerde definities gaat het bij activisme om
pogingen van individuen of groepen om op buitenparlementaire wijze, maar binnen de grenzen van de wet, politieke besluitvorming te beïnvloeden", aldus de NCTV.

Er was dus nooit sprake van dat de actiegroep als terroristisch werd beschouwd, meldt de NCTV. KOZP laat weten blij te zijn met de verduidelijking.