De heckrunderen in de Oostvaardersplassen zijn weer voldoende op gewicht. Staatsbosbeheer gaat het bijvoeren daarom langzaam afbouwen, meldt de provincie Flevoland woensdag.

De conditie van de heckrunderen wordt bepaald aan de hand van de zogeheten body condition score (BCS). Met Staatsbosbeheer is afgesproken om bij te voeren als ze een gemiddelde score van 2,0 of lager hebben.

Bij de laatste inspectieronde van de dierenarts kwam de gemiddelde score uit op 2,5. Halverwege april was dat nog 1,7.

De runderen profiteren van het verse voorjaarsgras. Sinds maart werden de dieren bijgevoerd met hooi, maar dat blijft steeds meer liggen.

Paarden en edelherten verkeren eveneens in goede conditie

Tot vorig jaar voerde Staatsbosbeheer het wild in het natuurgebied nooit bij, omdat de dieren zichzelf moesten kunnen redden. Nadat er veel ophef was ontstaan over het grote aantal dode en stervende dieren, is het beleid bijgesteld.

De paarden en de edelherten in het gebied verkeren eveneens in goede conditie. Honderden edelherten zijn deze winter afgeschoten om de populatie te verkleinen.