Het aantal personen dat zijn of haar wensen omtrent orgaandonatie heeft vastgelegd in het Donorregister, is opnieuw toegenomen. In januari 2019 stonden 57.000 mensen meer ingeschreven in vergelijking met het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

In totaal staan nu 6,4 miljoen mensen in het Donorregister. Hiervan geeft 31 procent expliciet geen toestemming voor donatie.

Volgens het CBS neemt het aantal mensen dat toestemming geeft voor donatie elk jaar toe. De toename was vorig jaar wel lager dan in de jaren daarvoor.

"In 2019 geeft meer dan de helft van de geregistreerde personen (58 procent) aan donor te willen zijn, al dan niet met donatiebeperkingen." 11 procent laat de keuze "aan nabestaanden of een aangewezen persoon".

Volgend jaar juli gaat de nieuwe donorwet in. Vanaf dat moment is iedereen vanaf achttien jaar oud ingeschreven in het Donorregister met de vermelding 'geen bezwaar tegen orgaandonatie' tenzij de persoon zelf een andere keuze heeft vastgelegd.