De Inspectie Justitie en Veiligheid is een onderzoek gestart naar of het toekennen van vrijheden aan tbs'ers wel goed verloopt. Het aantal incidenten moet zo veel mogelijk worden teruggedrongen, wordt dinsdag gemeld.

Het onderzoek is begonnen bij forensisch psychiatrische centra (FPC's) en zal "later dit jaar" ook worden uitgevoerd bij penitentiaire psychiatrische centra (PPC).

In het onderzoek wordt ook de dood van een 72-jarige man in Lelystad bekeken. Zeker een van de verdachten die hiervoor zijn aangehouden was een tbs'er met proefverlof.

"Slachtoffer en verdachten kenden elkaar uit FPC de Oostvaarderskliniek in Almere", aldus de inspectie. Deze kliniek werd vorig jaar nog op de vingers getikt omdat een tbs'er zich tijdens onbegeleid verlof aan het toezicht onttrok en twee mensen doodde.

Dekker nam eerder al maatregelen

Ook de casus Michael P. wordt meegenomen. Eerder waren er al vernietigende rapporten van de inspectie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het detentieverloop van de man die is veroordeeld voor het verkrachten en doden van Anne Faber.

Hij had ten tijde van de dood van Faber geen tbs, maar werkte wel vanuit een kliniek aan zijn terugkeer naar de maatschappij na een eerdere veroordeling voor de verkrachting van twee minderjarigen.

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, nam eerder al maatregelen. Ook nam hij aanbevelingen van de inspecties over. Zo worden alle gedetineerden die worden uitgeplaatst naar een instelling voor forensische zorg verplicht onder toezicht van de reclassering gesteld.