Vermoedelijk duizenden leerlingen uit groep 8 hebben een verkeerd schooladvies gekregen doordat de score op hun eindtoets niet klopte. Door een rekenfout kregen velen een te hoge uitslag, meldt het ministerie van Onderwijs dinsdag.

Het gaat om 11 procent van de leerlingen die een commerciële toets (dus niet de Centrale Eindtoets, voorheen bekend als de Cito-toets) heeft gemaakt.

Van alle incorrecte toetsadviezen (19.854) is het overgrote deel te hoog uitgevallen (18.288). Een groep van 1.566 leerlingen heeft een te laag toetsadvies gekregen, schrijft onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer.

De verkeerde score heeft bij een deel van de leerlingen geleid tot een onjuist eindadvies, waarmee een kind zich kan inschrijven op een middelbare school. De fout ligt niet bij de toetsaanbieders, maar zit in de berekening van "onafhankelijke experts".

De verschillende aanbieders van toetsen hebben dinsdagochtend de basisscholen geïnformeerd, "zodat zij ouders op de hoogte kunnen stellen en kunnen nagaan of de leerling het best passende eindadvies heeft gekregen".

De leerlingen om wie het gaat, hoeven de toetsen niet opnieuw te maken.

Slob heeft de Tweede Kamer geïnformeerd

Het is volgens minister Slob "een buitengewoon vervelende situatie" voor "zowel de basisscholen die de schooladviezen opstellen en nu mogelijk een tweede keer moeten heroverwegen, als de middelbare scholen die leerlingen mogelijk anders moeten plaatsen".

De afgelopen weken hebben de kinderen de uitslag van hun toets ontvangen, die dus in 11 procent van de gevallen waarschijnlijk niet goed was. Scholen en toetsaanbieders trokken aan de bel na de afwijkende getallen, waarop een onderzoek is ingesteld.

De PO-raad en de VO-raad "betreuren de gang van zaken" en benadrukken dat het voor de leraren, die een bijstelling van het schooladvies moeten overwegen, de nodige inspanningen vergt.

Er is vanuit het ministerie een informatielijn Eindtoets geopend voor de ouders.