Het Westen is in de afgelopen vijftien jaar 112 keer doelwit geweest van een jihadistische aanslag. Van alle westerse landen werd Frankrijk veruit het vaakst getroffen, blijkt uit het dinsdag verschenen onderzoek Doelwitten in beeld van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Van alle aanslagen vond 70 procent plaats in de vier landen Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

In het onderzoek geeft de AIVD een overzicht van het aantal aanslagen, de geografische spreiding, welke doelwitten veel en weinig zijn getroffen, de verschillen tussen landen onderling en de middelen die bij aanslagen zijn gebruikt.

Van de 112 aanslagen die tussen 2004 en 2018 zijn gepleegd, vond drie kwart plaats in de afgelopen vijf jaar. Dit valt volgens de AIVD samen met de opkomst van Islamitische Staat (IS) en de oproepen aan IS-sympathisanten om aanslagen te plegen. Deze week is het vijf jaar geleden dat IS de eerste aanslag op Europese bodem pleegde.

Meeste aanslagen gericht op makkelijk benaderbare doelwitten

De overgrote meerderheid van de aanslagen was gericht op een makkelijk benaderbaar doelwit, waar geen of weinig beveiligingsmaatregelen waren getroffen. Een derde van de aanslagen vond plaats op vrij toegankelijke locaties, waar willekeurige voorbijgangers of aanwezigen het slachtoffer werden.

Bij vier op de tien aanslagen werden steekwapens gebruikt, bij een kwart werd gebruikgemaakt van explosieven en bij nog eens een kwart was een vuurwapen het gebruikte middel. In de afgelopen vijf jaar nam het gebruik van explosieven af, terwijl steekwapens en voertuigen juist vaker werden gebruikt.

Twee aanslagen op Nederlandse bodem

De lijst bevat twee aanslagen op Nederlandse bodem. Het gaat om de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004 en de aanslag op station Amsterdam Centraal op 31 augustus 2018. Een man stak toen twee Amerikanen neer.

De aanslag op de Thalys-trein op het traject tussen Amsterdam en Parijs op 21 augustus 2015, waarbij enkele gewonden vielen, wordt eveneens genoemd. Dit geldt ook voor de mislukte aanslag op een vlucht van Northwest Airlines van Schiphol naar Detroit op 25 december 2009.

De AIVD heeft de periode van 2004 tot eind 2018 onderzocht, dus de aanslag in een tram in Utrecht op 18 maart 2019 is niet in het onderzoek meegenomen.