GGZ Eindhoven is maandag vrijgesproken van schuld aan de dood van een 29-jarige patiënte in 2013. Er werden wel fouten gemaakt in de zorg voor de vrouw, blijkt uit het vonnis van de rechtbank Oost-Brabant.

Tegen de instelling was een boete van 25.000 euro geëist door het Openbaar Ministerie (OM).

Volgens de rechtbank is niet GGZ Eindhoven zelf schuldig, maar de medewerkers. Justitie had de instelling zelf gedagvaard, niet het personeel. De medewerkers hebben in 2015 van de tuchtrechter al een waarschuwing gekregen.

De vrouw overleed kort nadat ze op eigen verzoek was opgenomen op de afdeling spoedeisende psychiatrie. De psychiater schreef haar vervolgens andere medicatie voor, omdat de gewenste effecten van de medicijnen die ze tot dusver gebruikte uitbleven.

Het vonnis in het kort

  • Vele signalen van toestand vrouw niet onderkend door personeel
  • Alles bij elkaar: vrouw door opeenstapeling tekortkomingen zorg overleden
  • GGZ Eindhoven als rechtspersoon niet veroordeeld, omdat zorg goed was ingericht
  • Schending zorgplicht alleen individuen (personeel) aangerekend

Vrouw was overgevoelig voor nieuw medicijn

De patiënt bleek echter overgevoelig te zijn voor het medicijn dat ze toegediend kreeg, waardoor ze uiteindelijk is overleden. Justitie benoemde tijdens een eerdere zitting dat de zorg voor de vrouw de verantwoordelijkheid was van een voormalige huisarts die sinds april 2013 in opleiding was bij GGZ Eindhoven. Dit hing samen met een tekort aan personeel.

Het OM stelde dat de instelling had moeten weten dat het gebrek aan personeel, zeker op de afdeling spoedeisende psychiatrie, tot problemen kon leiden.

Volgens de rechtbank hield GGZ Eindhoven zich wel aan de opgelegde normen, maar zijn er fouten gemaakt. "Tijdens de opname is heel veel niet goed gedaan. Door een aantal personen is op meerdere momenten niet goed gehandeld."