Een "toonaangevende" traumachirurg van het Medisch Spectrum Twente (MST) is in mei ontslagen vanwege ongewenste intimiteiten en verbaal agressief en intimiderend gedrag tegenover collega's, schrijft de Volkskrant vrijdag.

Over de 64-jarige man zijn in de periode van 2014 tot en met 2019 achttien meldingen gedaan, voornamelijk door verpleegkundigen, coassistenten en secretaresses.

Eind 2018 stelde het ziekenhuis volgens de krant een onafhankelijke commissie in die het gedrag van de chirurg onderzocht. De verleende zorg zou volgens die commissie mogelijk in gevaar zijn gekomen. De chirurg ontkent die aanklacht tegenover de Volkskrant.

"Dat de commissie zegt dat de kwaliteit van de zorg in gevaar is gekomen, is absolute onzin. Als ze suggereren dat de zorg eronder geleden heeft, moeten ze het onderzoeken en bewijzen. Ik kan vele getuigen oproepen die het tegendeel beweren."

'Sprake van nog drie andere grensoverschrijdende gedragingen'

Naast de achttien meldingen zouden er nog drie andere grensoverschrijdende gedragingen hebben plaatsgevonden, in de werkruimtes van de spoedeisende hulp en de operatiekamer.

De chirurg geeft volgens de krant toe dat hij verbaal een paar keer over de schreef is gegaan, maar ontkent seksueel overschrijdend gedrag en misbruik van zijn positie.

"Ik ben verbaal soms te direct geweest, absoluut. Maar als mensen dat verhullen, zich niet uiten, en pas met hun klachten komen als er een zwartboek wordt aangelegd, wordt het een heel moeilijke zaak."

'Medewerkers ziekenhuis bang voor verdere carrière'

Volgens de onderzoekscommissie kaarten medewerkers het gedrag van de artsen niet makkelijk aan vanwege de "ervaren hiërarchie" binnen het ziekenhuis. Sommige slachtoffers zouden vrezen voor hun verdere carrière of waren nog in opleiding.

Volgens de commissie, die niet twijfelt aan de authenticiteit van de verklaringen, is het verbale gedrag van de chirurg niet adequaat aangepakt door de leiding van het ziekenhuis.

Ook is het fysiek grensoverschrijdende gedrag "slechts ogenschijnlijk in goed overleg opgelost" en waren de ongewenste intimiteiten door de leiding "niet eerder opgemerkt".