De natuurorganisaties Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds (WNF) en LandschappenNL willen dat de waterschappen en provincies in Nederland zich inzetten voor een hoger waterpeil. Dat schrijft Teo Wams, directeur van Natuurmonumenten, in een brief aan de waterschappen en provincies. Op die manier moeten kwetsbare natuurgebieden behouden blijven als het langere tijd droog is.

De organisaties denken dat een hogere grondwaterstand "kansen biedt" in tijden van droogte. Bij wateroverlast kan het overtollige water natuurgebieden in worden gelaten, en als er een watertekort is, kan het water geleidelijk uit de natuurgebieden worden gehaald.

In de brief aan de waterschappen en provincies staat ook dat bufferzones rond natuurgebieden nodig zijn. "Een buffer van voldoende omvang kan gebieden minder kwetsbaar maken voor droogte en kan daarmee ook de waterbehoefte van het gebied verminderen."

Natuurmonumenten ziet dat de droge zomer van 2018 de natuur "flinke klappen" heeft toegebracht. "Op sommige plekken toont de natuur haar veerkracht, maar in andere situaties zal herstel jaren vergen, en in enkele gevallen is er onomkeerbare schade opgetreden."

De droogte heeft volgens Natuurmonumenten geleid tot "zichtbare extra veenafbraak, te droge grond voor weidevogels en kleinere populaties van onder andere beschermde amfibieën".

Door de droge grond hebben weidevogels, zoals de grutto, het deze lente moeilijk. (Foto: NU.nl/Sjaan Verduin)

Waterschap Limburg stelt hoog waterpeil verplicht

Het waterschap Limburg heeft donderdag al besloten dat alle peilen van stuwen en peilgestuurde drainage vanwege de lage grondwaterstand verplicht op het hoogste niveau moeten worden gezet. Op die manier moet zo veel mogelijk water worden vastgehouden en moeten de grondwaterstanden weer een "normaal" niveau krijgen.

De verplichting van het waterschap geldt ook voor stuwen van boeren, natuurbeheerders en gemeenten.

Door groei gewassen nu veel vraag naar water

Volgens het waterschap hebben de regenbuien van de laatste week daar geen verandering in kunnen aanbrengen. "Ook is de temperatuur weer gestegen en is er sprake van verdamping", schrijft het waterschap. "En dat op het moment dat gewassen op het land zijn gezaaid en de groei begint. De vraag naar water is hiermee groot."

"Willen we met een gerust hart de komende zomer ingaan, dan moeten we al het water op land vasthouden", zegt Har Frenken, bestuurslid van het waterschap Limburg.

Het verplichte hoge waterpeil geldt vanaf 6 mei. Het waterschap Limburg gaat vanaf dan ook controleren of aan de verplichting wordt voldaan.

Nu het groeiseizoen is begonnen, is er een grote vraag naar water bij agrariërs. (Foto: ANP)