Steeds meer jongeren in Nederland krijgen te maken met jeugdzorg. In 2018 ging het om bijna een op de tien jongeren, oftewel 428.000 jongeren. Dit zijn er achtduizend meer dan een jaar eerder, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2015, het jaar dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeenten kwam te liggen, ging het nog om 380.000 jongeren.

Kinderen uit bijstandsgezinnen en families met schuldproblemen krijgen relatief vaak jeugdzorg. Dat geldt ook voor jongeren met een migratieachtergrond.

Jeugdzorg is een verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De zorg wordt verleend aan jongeren met psychische problemen of gedragsproblemen en kan door de rechter worden opgelegd.

Relatief veel jongeren uit gemeenten in Limburg en het noordoosten van ons land krijgen jeugdzorg. De CBS-cijfers hebben betrekking op jongeren tot 23 jaar.