Een medewerker van ProDemos, het Haagse instituut dat onder meer rondleidingen geeft over het Binnenhof aan scholieren en toeristen, misbruikte zijn positie om seks af te dwingen bij zeker zeven mannen.

Dat bevestigt het Huis voor democratie en rechtsstaat na berichtgeving door de NOS. "We zijn geschokt en nemen de zaak hoog op. De medewerker in kwestie is inmiddels ontslagen."

ProDemos zegt dat de slachtoffers advies over nazorg is geboden. Daarnaast worden externe deskundigen ingezet om te zien of er "lessen te trekken zijn uit deze zaak".

Slachtoffers geven aan dat de man misbruik van hen maakte op kantoor, in zijn werkkamer, cafés rondom het Binnenhof en diverse andere locaties. Volgens de NOS is er geen sprake van misbruik van scholieren. De 37-jarige leidinggevende wilde niet reageren.

De slachtoffers zijn ontevreden over hoe ProDemos met het misbruikschandaal omgaat. De klachten waren medio februari al kenbaar gemaakt, maar tot op heden is er geen extern onderzoek ingesteld waar de ondernemingsraad (OR) eind februari al om vroeg. Daarnaast is de aangeboden hulp te "summier" en wordt de zaak "onder het tapijt geveegd".

Geen van de betrokkenen heeft tot zover bekend aangifte gedaan. Ook ProDemos heeft geen aangifte gedaan tegen de ontslagen medewerker. Waarom daarvoor gekozen is meldt de organisatie niet.