Faris K., een voormalige politieman die deel uitmaakte van het beveiligingsteam van Geert Wilders, krijgt zeven maanden cel voor het lekken van informatie. Hij vertelde onder meer over de persoonlijke beveiliging van de politicus, bijvoorbeeld in welk type auto hij vervoerd werd.

De rechtbank in Den Haag heeft de man ook verboden om de komende vijf jaar een publiek ambt uit te oefenen.

De voormalige politieman, die begin dit jaar officieel ontslagen is, vertelde een aantal vrouwen ook over een bezoek van de dochter van de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama. Een van die vrouwen was zijn vriendin.

K. heeft de beschuldigingen niet ontkend, maar noemde zijn acties vooral "stom" en "onhandig". Hij had naar eigen zeggen geen slechte bedoelingen.

De uitspraak in het kort

  • Faris K. (37) krijgt zeven maanden cel
  • Ook mag hij vijf jaar geen publiek ambt uitoefenen
  • Man lekte informatie aan meerdere vrouwen, onder wie zijn vriendin
  • OM wilde vijf maanden cel, maar straf is hoger uitgevallen vanwege signaal naar andere politieambtenaren

'Dergelijk gedrag is onacceptabel'

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder vijf maanden celstraf tegen de man en vond ook dat hij vijf jaar lang geen publiek ambt mag vervullen.

De rechtbank vindt een zwaardere straf nodig "vanwege de aard en de ernst van het lekken van vertrouwelijke en operationele informatie".

"Deze straf dient ook als signaal naar andere politieambtenaren in vergelijkbare posities om duidelijk te maken dat dergelijk gedrag onacceptabel is."

K. begon in 2003 bij de politie

De man was sinds 2003 werkzaam bij de politie en werd in 2014 toegelaten tot de toenmalige Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB, tegenwoordig DKDB).

Hij ondertekende bij zijn toetreding een geheimhoudingsplicht. De acties van K. zouden niet tot beveiligingsproblemen hebben geleid.