De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers mag een verblijfsvergunning weigeren als de aanvrager in kwestie het inburgeringsexamen niet heeft gehaald. Dit heeft de Raad van State vrijdag besloten.

Er mag alleen niet geweigerd worden wanneer de vreemdeling kan bewijzen dat alles op alles is gezet om het examen te halen maar het toch niet is gelukt.

De uitspraak is gedaan in twee zaken van personen die een tijdelijke verblijfsvergunning hadden voor verblijf bij familieleden.

"Toen zij na ruim vijf jaar een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf aanvroegen, wees de staatssecretaris die af, omdat de vreemdelingen het inburgeringsexamen niet hadden gehaald." Nu is dus geoordeeld dat het weigeren van een verblijfsvergunning is toegestaan.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had 58 procent van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning had gekregen het inburgeringsexamen gehaald.

Slechts 2 procent had de termijn van drie jaar niet gehaald, de rest kreeg uitstel of vrijstelling.