Steeds meer strafrechters schrijven hun uitspraken zo op dat lezers goed kunnen volgen hoe ze tot hun oordeel zijn gekomen. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2018 van de Rechtspraak.

Bij de rechtbanken voldeed 78 procent van de uitspraken aan de zogeheten promis-richtlijnen. Bij gerechtshoven, voor hoger beroep, is dat percentage 61 procent.

Vijftien jaar geleden begon de Rechtspraak met het project motiveringsverbetering in strafvonnissen (promis), dat rechters dwingt om uitleg te geven hoe ze tot een uitspraak komen.

Toen spraken strafrechters af dat minstens de helft van de vonnissen in klare taal geschreven moest worden.