De Rotterdamse officier van justitie Marc van Nimwegen zal de schorsing die hem is opgelegd door het Openbaar Ministerie (OM) aanvechten, laat zijn advocaat aan NU.nl weten. Eerder op donderdag werden de resultaten van een onderzoek naar Van Nimwegens vermeende integriteitsschendingen gepresenteerd.

De advocaat van Van Nimwegen bestempelt het donderdag verschenen rapport als "ondeugdelijk".

De betrokken onderzoekscommissie deed onderzoek onder leiding van Jan Watse Fokkens, die jarenlang procureur-generaal was bij de Hoge Raad.

Volgens de commissie Fokkens, die elf maanden onderzoek heeft gedaan, heeft Van Nimwegen gelogen over zijn relatie met hoofdofficier van het Functioneel Parket Marianne Bloos.

Er zijn sterke aanwijzingen dat er al in mei 2011 sprake was van een "affectieve relatie" tussen Van Nimwegen en Bloos, terwijl dit door hen pas in 2016 werd gemeld.

Conclusie over relatie volgens advocaat gebaseerd op leugen

"De conclusie dat er al sinds 2011 een relatie zou hebben bestaan, is gebaseerd op één verklaring", zegt de advocaat van Van Nimwegen. Hij doelt op het verhaal van de voormalige officier Bart Nieuwenhuizen, die inmiddels raadsheer is geworden bij het gerechtshof in Den Bosch.

Nieuwenhuizen heeft verteld dat hij na een gezamenlijk bezoek aan een conferentie in 2011 een hotelkamer heeft geboekt voor Van Nimwegen, zodat hij daar met Bloos kon slapen.

Deze bewering wordt door Van Nimwegen stellig tegengesproken. De officier stelt dat Nieuwenhuizen de kamer voor zichzelf en zijn vriendin had geboekt.

"Verder gaat het om vermoedens van collega's", aldus de advocaat. "De commissie had alleen feitenonderzoek moeten doen in plaats van redeneringen op te tuigen die niet zijn gebaseerd op feiten. Er is geen bewijs, het zijn redeneringen."

Commissie voerde meer dan honderd gesprekken

In het rapport van de commissie staat dat er meer dan honderd gesprekken zijn gevoerd met medewerkers van het OM. Het verhaal over de hotelkamer zou door meer dan één collega zijn verteld. Van Nimwegen betwist dat.

Van Nimwegen zegt al in 2013 melding te hebben gemaakt van zijn gevoelens voor Bloos. Hij blijft erbij dat er pas sinds 2016 sprake was van een partnerrelatie en hij zegt dit toen ook te hebben gemeld. "Mijn cliënt en mevrouw Bloos waren toen allebei hoofdofficier en er bestonden geen regels voor het melden van relaties", vult de advocaat van Van Nimwegen aan.

Dat Van Nimwegen daarvoor herhaaldelijk heeft ontkend dat er niet meer was dan een vriendschap tussen hem en Bloos, komt volgens zijn advocaat simpelweg doordat er volgens beiden geen sprake was van een relatie.

Commissie noemt verhaal Van Nimwegen niet aannemelijk

Het verhaal van Van Nimwegen is door de commissie beoordeeld als "niet aannemelijk" en dat steekt de officier. "Donderdag is de heer Van Nimwegen tijdens een openbare terechtstelling neergezet als een niet-integer persoon en een leugenaar", vertelt zijn advocaat.

Ook ontkent de officier dat hij zich heeft bemoeid met het gunnen van een opdracht aan een bedrijf dat software levert. Volgens het rapport zou Van Nimwegen tegen de regels in een rol hebben gespeeld in het toewijzen van de opdracht door het OM aan het bedrijf van zijn zwager.

"Dat het OM deze conclusies van de commissie zonder meer overneemt zonder zelf te verifiëren of het onderzoek deugt, is onrechtmatig", vult de advocaat aan. "Hij zal zich met hand en tand verzetten tegen de schorsing."

Volgens de advocaat beraadt Van Nimwegen zich ook op vervolgstappen, omdat hij "materiële en immateriële schade" heeft geleden. Welke stappen dat zijn, laat de advocaat in het midden.