De gemeente Amstelveen heeft niet voor voldoende bluswater gezorgd bij de brand in de St. Urbanuskerk in september vorig jaar, luidt de conclusie van een onderzoek door de Inspectie Justitie en Veiligheid. Bij de brand raakte een deel van de recent gerestaureerde kerk zwaar beschadigd.

De inspectie stelde vast dat de operationele informatievoorziening bij het brandweerkorps Amsterdam-Amstelland incompleet was, waardoor de brandweerlieden die de kerk wilden blussen niet wisten waar alle brandkranen waren.

Daarnaast waren verschillende brandkranen onbereikbaar of werkten ze niet.

Volgens de inspectie valt de brandweer niets te verwijten. Een betere beschikbaarheid van bluswater had waarschijnlijk ook niet tot een andere uitkomst geleid; de brand werd laat gemeld en tegen de tijd dat de hulpdiensten arriveerden, was die zo groot dat het onmogelijk was om de schade te beperken.

De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar de pastorie, de klokkentoren en een woonhuis.

'Andere veiligheidsregio's moeten bluswatervoorziening bekijken'

De gemeente Amstelveen moet vastleggen wie binnen de gemeente de regie heeft over de bluswatervoorziening, adviseert de Inspectie Justitie en Veiligheid. Dat moet gebeuren in overleg met de brandweer en Waternet.

De inspectie beveelt ook alle andere veiligheidsregio's aan de bluswatervoorziening onder de loep te nemen.