Een ruime vertegenwoordiging van Nederlandse moskeebestuurders uit vrijdag in Trouw kritiek op inlichtingendienst AIVD, die alle naschoolse lessen Arabisch en het islamitische onderwijs in moskeeën als radicaal zou bestempelen.

Yusuf Altuntas van Milli Görüş, waar ongeveer vijftig Turkse moskeeën bij zijn aangesloten, zegt tegen de krant dat de AIVD duidelijk moet maken op hoeveel plekken tijdens naschoolse lessen sprake is van antidemocratische activiteiten. "Dan zal blijken dat het maar een heel klein percentage is."

In het eerder deze maand uitgekomen jaarverslag van de AIVD, werd geschreven dat antidemocratische invloeden in naschoolse lessen Arabisch en het islamitische onderwijs in moskeeën "wijdvertakt" zijn en dat er bijna geen alternatieven zijn voor lessen waarin radicaal gedachtegoed gepredikt wordt.

Volgens Altuntas biedt vrijwel elke moskee lessen Arabisch en lessen over de islam aan en zijn er dus voldoende alternatieven.

'Er wordt juist geprobeerd radicalisering bij jongeren tegen te gaan'

Abdelhamid Bouzzit van SIORH, waar 32 Marokkaanse moskeeën bij aangesloten zijn, wil dat de AIVD concreter wordt en uitlegt wat met "antidemocratische invloeden" wordt bedoeld.

"De AIVD doet dit om te waarschuwen en dat is goed. Maar wat moeten al die jongeren die de naschoolse lessen volgen hiermee als ze niet eens weten waar ze op moeten letten?"

Hij laat weten dat er bij naschoolse lessen juist op gehamerd wordt om radicalisering onder jongeren tegen te gaan. Volgens Bouzzit kan de boodschap van de AIVD een averechts effect hebben en kunnen radicale figuren dergelijke teksten gebruiken om aan te tonen dat Nederland het op hen gemunt heeft. "Mij zul je dat niet horen zeggen, maar ik merk wel dat het wantrouwen tegen de overheid groeit."

In een reactie op het artikel laat de AIVD aan Trouw weten dat het niet de bedoeling is om te polariseren, maar dat de dienst er juist aan wil bijdragen dat mensen in Nederland "in goede harmonie" met elkaar kunnen samenleven.