De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) vindt dat de luchtvaartsector aan dezelfde klimaatregels moet voldoen als andere sectoren. Dat staat in een advies dat de adviesraad donderdag heeft aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

Het advies dat de raad heeft uitgebracht, kan de minister meenemen in het opstellen van een nieuwe Luchtvaartnota. In die nota, waarin het beleid staat voor de periode van 2020 tot 2050, moet de minister rekening houden met onder meer veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

De Rli stelt dat de luchtvaart als een "gewone bedrijfstak" moet worden behandeld. De raad ziet nu een uitzonderingspositie en dat zou blijken uit "verschillende milieubeginselen die niet of nauwelijks worden toegepast in het luchtvaartbeleid".

De adviesraad vindt dat de luchtvaart zich de komende tientallen jaren moet ontwikkelen binnen de grenzen van de veiligheid, milieu- en omgevingskwaliteit en klimaatambities.

Reizen door Europa: Beter en goedkoper met trein of vliegtuig?
78
Reizen door Europa: Beter en goedkoper met trein of vliegtuig?

Stel bijmengen duurzame kerosine verplicht

De Rli geeft niet alleen maar het advies om klimaatdoelen voorop te stellen, de adviesraad noemt ook manieren om dat te bereiken. Zo zouden vliegtuigmaatschappijen moeten worden verplicht om te vliegen op duurzame kerosine vermengd met de nu gebruikte kerosine. "Het gebruik van duurzame brandstof is voorlopig de meest kansrijke manier om de CO2-uitstoot van vliegen te beperken", aldus de raad.

De raad adviseert de minister ook om het prijsverschil tussen duurzame brandstof en gewone kerosine te subsidiëren, zodat maatschappijen niet aangemoedigd worden om vanwege het prijsverschil in het buitenland te tanken en zo alsnog met minder schone kerosine vliegen.

De Rli pleit voor het verplicht stellen van het bijmengen van duurzame kerosine. (Foto: ANP)

Laat de vervuiler betalen

De vliegtaks van 7 euro die het kabinet in wil, keurt de Rli niet af, maar de raad ziet liever een nog hogere heffing op vliegtickets. Ook moet de Nederlandse overheid zich inzetten om tot een internationale afspraak te komen over het heffen van accijns op kerosine. "De reiziger en luchtvaartmaatschappijen moeten net als andere bedrijfssectoren gaan betalen voor de negatieve externe effecten", aldus de raad.

De raad pleit ook voor het meer beïnvloeden van reizigersgedrag. "Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat het bieden van goede alternatieven, zoals de internationale trein of het inzetten op bewustwording van de gevolgen van vliegen, het reizigersgedrag kunnen sturen."

'Voor lampenfabriek geldt ook geen maximumaantal'

"Het uitgangspunt zal niet langer kunnen zijn: eerst groei toestaan, dan mitigeren. De volgorde zal moeten worden: eerst handhaven op de randvoorwaarden, daarna besluiten over capaciteitsgroei bij luchthavens", schrijft de Rli. "Dat betekent dat groei van het aantal vliegbewegingen van en naar Nederland pas mogelijk is nádat aan de randvoorwaarden is voldaan."

Schiphol, de grootste luchthaven van Nederland, zit bijna aan het maximale aantal vliegbewegingen (500.000 starts en landingen). Maar volgens de Rli moet dat maximum in het nieuwe beleid niet meer worden opgenomen. "Tegen een lampenfabriek wordt immers ook niet gezegd dat het een maximumaantal lampen mag maken."

Vijf tips om duurzaam te reizen
60
Vijf tips om duurzaam te reizen