Het ministerie van Justitie en Veiligheid moet opnieuw kijken naar het gratieverzoek van Cevdet Y., die in 1983 zes mensen doodschoot in het Delftse café 't Koetsiertje. Dit heeft de rechtbank in Den Haag woensdag geoordeeld.

Het gerechtshof in Den Haag en de reclassering hadden een positief advies uitgebracht, maar uiteindelijk werd er geen positieve voordracht vanuit het ministerie gegeven.

"Alleen bijzondere omstandigheden kunnen reden zijn voor afwijking van het advies. Maar die zijn er niet. Het afwijzen van het gratieverzoek is in strijd met de afspraken die met de eiser en de kliniek zijn gemaakt en met Europese jurisprudentie", aldus de rechtbank.

De man zit al sinds 2001 niet meer in detentie. Zijn celstraf werd toen omgezet in tbs. Tot vijf jaar geleden verbleef Y. in een kliniek, waar hij ook op onbegeleid verlof mocht.

Tijdens die verloven heeft hij een gezin gesticht en inmiddels woont hij, onder begeleiding, buiten deze kliniek. De advocaat van de Staat meldde eerder dat de man "in belangrijke mate vrij is".

Man zou zijn uitgescholden in café

Y. zou in het café uitgescholden zijn door een man, zo verklaarde hij jaren later. Hij ging weg, maar kwam twaalf minuten later terug met een wapen. Hij schoot zes mensen dood, onder wie een twaalfjarig meisje.

Er was eerder beroering over zijn vrijheden, zeker toen bleek dat hij vader was geworden terwijl hij nog in de tbs-kliniek verbleef. Toenmalig minister Hirsch Ballin trok zijn verloven in, maar na een lange juridische strijd kreeg Y. in 2014 wel weer vrijheden.

Een positieve voordracht van het ministerie is een zwaarwegend advies. Mocht deze positieve voordracht er komen, dan wordt het gratieverzoek vervolgens voorgelegd aan koning Willem-Alexander.