Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt woensdag voor het verder toenemen van het drinkwaterverbruik. Volgens het bedrijf groeit de vraag naar water te sterk.

Consumenten denken dat ze dagelijks gemiddeld 60 liter drinkwater verbruiken, maar ze verbruiken twee keer zoveel, blijkt volgens Vitens uit onderzoek onder 2.200 Nederlanders.

Naar verwachting zal in 2050 in ons land 30 procent meer drinkwater worden verbruikt dan nu, terwijl het winnen ervan steeds lastiger wordt door bodemschaarste.

Vitens wil consumenten bewuster maken van hun verbruik. Alleen al het plaatsen van een regenton om de tuin mee te besproeien kan helpen.

Het bedrijf noemt verder een minuut korter douchen en het gebruiken van de spoelonderbreker op het toilet als voornaamste manieren om minder drinkwater te verbruiken.

"Tijdens een gemiddelde douchebeurt van 8,3 minuten verbruik je ongeveer 70 liter drinkwater", schrijft het bedrijf. "Door een minuut korter te douchen, bespaar je al zo 42,5 liter per persoon per week. Dat is ruim 2.200 liter per jaar."

Vraag naar drinkwater groeit

Afgelopen zomer was er wekenlang 30 procent meer vraag naar drinkwater dan gemiddeld. Vooral in Oost-Nederland was de vraag flink toegenomen. Twente behoorde tot de droogste gebieden.

Waterschappen in Overijssel en Gelderland willen met aanvullende maatregelen watertekorten in de zomer voorkomen.

Afgelopen winter sloot waterschap Vechtstromen doorlaten in sloten om water vast te houden. Toch kampt de regio nog altijd met een regenwatertekort. Daarom kunnen boeren voortaan tot 10.000 euro krijgen voor maatregelen tegen verdroging.

Bos planten om water vast te houden

Particulieren en landgoederen beheren er veel meer watergangen dan het waterschap. Waterschap Vechtstromen wil dat zij in tijden van droogte stuwen hoger zetten en drainagesystemen afdoppen. Het waterschap wil zo voorkomen dat het water via rivieren wordt afgevoerd.

Waterschap Vallei en Veluwe meldde eerder deze maand al met het aanplanten van bos het water in het gebied langer te willen vasthouden. Ook het waterschap Vechtstromen doet dat: in Twente worden tienduizenden bomen geplant.