Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag achttien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, geëist tegen een man die wordt verdacht van opruiing door het verspreiden van beelden die de gewelddadige strijd van IS in Syrië verheerlijken.

Het OM gaat hiermee in tegen instanties die A. hebben geobserveerd en adviseerden geen onvoorwaardelijke straf op te leggen, omdat dit de man zou schaden in zijn begeleiding.

De man is verstandelijk beperkt en volgens een psychiater verminderd toerekeningsvatbaar. Justitie vindt echter dat voor deze verdenking een onvoorwaardelijke straf passend is.

De 28-jarige man Mounim A. verspreidde vanaf februari vorig jaar tot juni 2018 talloze beelden via zijn Telegram-account die zouden aanzetten tot terrorisme.

Zo zijn er honderden video's en afbeeldingen van onthoofdingen, martelingen en oproepen tot aanslagen op westerse doelen gevonden op het kanaal met de naam Broeders dat door A. beheerd werd. Al deed hij dat naar eigen zeggen niet alleen.

Op de vraag van de rechtbank waarom A. de "gruwelijke beelden" verspreidde, zei hij dit opdracht van anderen te hebben gedaan. De man is gaan inzien wat hij fout heeft gedaan en verklaarde spijt te hebben.

Hij heeft inmiddels regelmatig contact met een theoloog en zei in te zien dat IS een slechte organisatie is.

OM noemt uitleg van verdachte ongeloofwaardig

Het OM had moeite met het volgen van het verhaal van A., die soms warrig antwoord gaf. Zijn veronderstelde onwetendheid over de fragmenten die hij deelde, vonden de officieren moeilijk te geloven.

"De man had twee Telegram-accounts waarmee vele beelden zijn verspreid die aanslagen en het martelaarschap verheerlijken", aldus de officier. "Net als geweld tegen de westerse wereld."

"De man is naar onze mening zorgvuldig en vastberaden te werk gegaan om zijn gedachtegoed te verspreiden", vervolgde de officier. "Dit gebeurde met een dusdanige professionaliteit dat wij de verklaring van de man dat hij de beelden slechts deelde in opdracht van anderen, ongeloofwaardig vinden."

Enkele video's werden op zitting getoond. Het OM benadrukte dat de verdachte deze beelden heeft bekeken en bewerkt. "Dat de verdachte verklaart dat hij niet wist dat dit strafbaar was, vinden wij volstrekt ongeloofwaardig."

Man kwam in beeld in onderzoek naar radicale jongeren

A. kwam in beeld in een onderzoek naar geradicaliseerde jongeren en is vastgelegd op beeld met zogenoemde terrorismesubjecten.

De man verklaarde deze personen te hebben leren kennen via Facebook en op zoek te zijn geweest naar vrienden.

Verdediging zegt dat verdachte is misbruikt

De verdediging van A. hamerde erop dat hun cliënt een doorgeefluik was van anderen en zich heeft laten misbruiken om de beelden te delen.

Volgens het rapport van de psychiater is A. makkelijk te beïnvloeden en wil hij er graag bij horen.