De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft dinsdag twee vliegtuigbommen tot ontploffing gebracht in het Zeeuwse natuur- en recreatiegebied Waterdunen bij Breskens. De explosieven zijn van Britse makelij en dateren van de Tweede Wereldoorlog.

De niet gesprongen explosieven hadden elk een gewicht van 500 pond (226 kilo). Ze werden eerder deze maand aangetroffen in het natuurgebied Waterdunen.

De EOD heeft de bommen op 4 april, vlak na de vondst, veiliggesteld. In overleg met de betrokken instanties is toen besloten de bommen gecontroleerd te laten ontploffen.

Gebied in Tweede Wereldoorlog gebombardeerd

De Provincie Zeeland werkt sinds 2012 aan de aanleg van het natuur- en recreatiegebied. Ongeveer drie kwart van Waterdunen is al gerealiseerd. Het desbetreffende gebied is in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd.

Om die reden worden er explosievenonderzoeken uitgevoerd. In de afgelopen jaren zijn er meerdere explosieven gevonden. Eén keer moesten veertienhonderd woningen in de omgeving ontruimd worden.

De overlast bleef dinsdag beperkt. De bommen werden aangetroffen op een plek waar eerder gecontroleerde ontploffingen plaatsvonden. Er hoefden geen evacuaties worden uitgevoerd.

Breskens ligt in het zuiden van Zeeland, op ongeveer 30 kilometer ten westen van Terneuzen. De badplaats is onderdeel van de gemeente Sluis.