Het aantal meldingen van discriminatie is vorig jaar gedaald naar 10.087, blijkt dinsdag uit het jaarlijkse rapport over discriminatiezaken bij het Openbaar Ministerie (OM). In 2017 ging het nog om 11.479 registraties.

De cijfers zijn afkomstig van antidiscriminatievoorzieningen (ADV's), de politie, het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) en het College voor de Rechten van de Mens. Alleen het aantal meldingen bij de laatstgenoemde organisatie nam toe. Het ging om een stijging van 416 naar 510.

Net als voorgaande jaren gaan de meeste meldingen over discriminatie op grond van herkomst. Bij 36 procent van de 3.391 geregistreerde gevallen hadden de slachtoffers een donkere, donkergetinte of getinte huidskleur. 99 procent van de slachtoffers hebben een niet-Nederlandse afkomst.

Uiting van discriminatie (politiecijfers)

  • Bedreiging: 9 procent
  • Bekladding: 8 procent
  • Bespugen: 1 procent
  • Geweld: 1 procent
  • Geweld met uitlating: 12 procent
  • Pesterij: 2 procent
  • Uitlating: 54 procent
  • Vernieling: 9 procent
  • Weigering: 1 procent
  • Onbekend/overig: 4 procent

Ongeveer een derde van deze incidenten speelde zich af in de directe woonomgeving. Het gaat met name om conflicten tussen buren waar de hulp van de politie voor wordt ingeroepen. Andere plekken waar relatief vaak discriminatie op grond van herkomst plaatsvindt, is op de openbare weg en in de horeca.

De politie ontving daarnaast vooral veel meldingen over discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en antisemitisme. Bij seksuele gerichtheid waren de slachtoffers vooral homoseksuelen. De ADV's ontvingen relatief minder meldingen over discriminatie op deze twee gronden.

Meer meldingen op grond van handicap

Wel registreerden de ADV's net als in 2017 meer meldingen over discriminatie op grond van handicap. De 596 meldingen, 14 procent van alle meldingen bij de ADV's, gingen vooral over een omstreden behandeling, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. De meldingen over discriminatie op grond van handicap bij de politie gingen vooral over scheldpartijen.

Honderden gevallen van discriminatie zijn ingestroomd bij het OM, blijkt uit het rapport. Hierbij ging het om 395 (specifieke) discriminatiefeiten in 266 verschillende zaken. Bij meer dan de helft van de zaken ging het om discriminatie op grond van huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming.