De fout waardoor dossiers van een Utrechtse jeugdzorginstelling in verkeerde handen konden vallen, is ook door andere zorginstellingen gemaakt. Het probleem is ook daar inmiddels verholpen, schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Gegevens lijken er niet gelekt.

Het ging mis bij het Utrechtse Bureau Jeugdzorg toen de instelling overging op een nieuwe domeinnaam voor de website en e-mails. De oude domeinnaam werd niet verlengd, waardoor iedereen die kon overnemen en zo toegang kon krijgen tot dossiers met uiterst gevoelige informatie over bijvoorbeeld psychische stoornissen en seksueel misbruik.

Z-CERT, de stichting die is opgezet om de ICT in de zorg beter te beveiligen, heeft na het Utrechtse lek vastgesteld dat ook oude domeinnamen van andere zorginstellingen waren vrijgevallen.

De Jonge heeft Z-CERT daarop gevraagd de domeinnamen zelf te registreren om te voorkomen dat anderen ermee aan de haal zouden gaan.

De minister vindt dat de hele jeugdzorg zich moet aansluiten bij Z-CERT. De bewindsman onderzoekt nog of hij dat ook wil verplichten.