Natuurmonumenten, het Wereld Natuurfonds en zestig andere natuurorganisaties pleiten vrijdag bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een verbod op kaalkap in bossen.

Ook moet het bewerken van bosbodems verboden worden, evenals de kap van bomen voor biomassa en de afvoer van biomassa uit bossen. Het is een van de veertig maatregelen die de natuurorganisaties in samenwerking met de organisatie Urgenda presenteren voor de vermindering van broeikasgassen.

Zij menen dat kaalkap - waarbij grote stukken bos worden gekapt - slecht voor het duurzaam beheer van bossen zijn. Volgens de maatregel moeten er in plaats daarvan enkele jongen bomen in een klein gebied worden gekapt. Jonge bomen nemen namelijk minder CO2 op dan oude bomen.

Door deze maatregel zou de CO2-opslag tot bijna 0,2 megaton besparing per jaar moeten gaan leiden. Een stap in de richting van het uiteindelijke doel van de natuurorganisaties: 25 procent CO2 besparen voor eind 2020.

Daarnaast willen de natuurorganisaties de veestapel verminderen, honderdduizend huurhuizen energiezuiniger maken en de maximumsnelheid verlagen.

Natuurmonumenten stopt met kappen

Ook Natuurmonumenten neemt deel aan het pleidooi van de natuurorganisaties. Zij maakten woensdag bekend dat zij voorlopig stoppen met het kappen van bomen vanwege groeiende kritiek op het huidige kapbeleid.

Natuurmonumenten beheert meer dan 100.000 hectare natuur in Nederland, waarvan ruim 30.000 hectare bestaat uit bos. Staatsbosbeheer beheert in opdracht van de rijksoverheid 260.000 hectare bos en natuurgebieden.

'Bossen maken plaats voor andere natuurvormen'

Laatstgenoemde organisatie verdedigt het kapbeleid met meerdere redenen. Stukken bos moeten soms wijken voor infrastructuur en woninguitbreiding. Ook lopen de subsidies voor tijdelijk bos op landbouwgrond op z'n einde en maken bossen plaats voor andere natuurvormen.

Zo worden sinds vorig decennium delen van bos omgevormd tot onder meer heiden en zandverstuivingen om de biodiversiteit te bevorderen. Daarnaast worden er ook bomen gekapt om geld mee te verdienen.

'Kap is nodig voor gevarieerd bos'

Urgenda-directeur Marjan Minnesma beschuldigde Staatsbosbeheer woensdag in het AD van "het aan gort helpen van het ecosysteem". Volgens Minnesma is er de afgelopen vijf jaar ongeveer 1.000 hectare bos per jaar gekapt. "Vroeger werd her en der een boom gekapt. Nu verdwijnen per keer stukken van een half tot twee hectare."

Staatsbosbeheer reageert via hun website op de uitspraken van Minnesma. Volgens hen klopt het dat er in de afgelopen vijf jaar ongeveer duizend hectare bos per jaar is gekapt, maar gaat ze eraan voorbij dat twee derde daarvan werd veroorzaakt door maatregelen in de infrastructuur.

Ook uit Staatsbosbeheer kritiek op de uitspraak van Minnesma waarin ze zegt dat Staatsbosbeheer met de houtkap "geld verdient, maar zo wel het ecosysteem aan gort helpt".

De organisatie zegt dat houtkap nodig is om bos gevarieerd en toekomstbestendig te houden en dat het hout duurzaam wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld in de bouw, waar hout gebruikt wordt in plaats van beton, waardoor er minder CO2 vrijkomt.

'Met houtverkoop kan beheer bos net gefinancierd worden'

Daarnaast schrijft Staatsbosbeheer dat met de opbrengsten van de houtverkoop het beheer van het bos "net" gefinancierd kan worden. "De inkomsten vloeien dus rechtstreeks terug naar het beheer van onze gebieden."

Volgens de organisatie wordt er al jarenlang elk jaar gemiddeld 300.000 kuub aan hout verkocht. "Het is dus niet zo dat we meer bomen zijn gaan kappen sinds de verzelfstandiging van Staatsbosbeheer in 1998 en de teruglopende overheidsgelden voor natuurbeheer vanaf 2014."